7. sesija – Treća plemenita istina

Čemu je Buda podučavao, studijska grupa 6: Istina o prestanku

Da li znate šta znači nirvana? To je sanskritska reč koja znači ugasiti ili izgasiti (npr. plamen sveće) – postoji lista definicija u poglavlju.

Šta je ugašeno?

Šta mislite o pasusu u ovom poglavlju koji kaže: “O, bikui, koje god stvari postoje, uslovljene ili neuslovljene, među njima je odvezanost najviša…” i tako dalje.

Na tibetanskom, jedan uobičajeni termin je myangan las ‘das pa[simbol] prevazilaženje patnje.

Koji su neki od primera koje Buda daje kada govori o Nirvani, za koju se kaže da je nemoguće opisati je?

Da li je nirvana poništenje Sopstva?

Prema Rahuli, u čemu je razlika između Mahajana i Teravada gledišta o probuđenju?

Želela bih da istražite različitosti mahajana i teravada stanovišta o probuđenju, tako da možemo o njima da diskutujemo. Interesovalo bi me da čujem kako ih vi doživljavate.

Ovde su neki isečci iz učenja Geluk učitelja Gelek Rinpočea, koji mogu da pomognu da se razgovor razvije.

Od Gelek Rinpočea (1939-2017)

Istina o prestanku

Zašto koristimo termin prestanak? Prestanak znači da je nešto završeno, zar ne? Dakle, šta je završeno? Šta je iscrpljeno? Šta je prestalo? Prva plemenita istina, istina o patnji je završena. Šta je onda još ostalo? Radost – radost koja nikad nije znala za patnju, za šta se mi molimo. Ta radost je prestanak patnje, jer ono što prestaje da postoji je i patnja i njen uzrok. Kada patnja i njen uzrok više nisu prisutni, to je prestanak. To je ono o čemu mi ovde govorimo.

Kada je patnja potpuno iscrpljena, završena, kada je više nema, nešto drugo mora da je zameni, zato što mi nećemo nestati potpuno. Mi nećemo ispariti, kao što se vazduh izduva( iz gume). To se ne dešava.

Zapravo, određene škole budizma kažu da prestanak znači da nema više postojanja. Tu je razlika između mahajana i teravada škole misli. Teravada škola će reći da prestanak znači da nema više postojanja. Oni dele prestanak na dva dela: prestanak sa ostacima i prestanak bez ostataka.

Prestanak sa ostacima je individualno ljudsko biće koje je postiglo stanje prestanka. U tom trenutku, osobi je još uvek ostalo fizičko telo, i zato se kaže “sa ostacima”. Jednom kada to telo nestane, kažu da nema ničega preostalog – prestanak “bez ostatka.”

Oni kažu:… baš kao što se svetlo sveće gasi kada se potpuno potroši vosak sveće, pet skandi (agregata) će se potpuno rastvoriti jedna za drugom. One se rastvaraju tako što se rastavljaju.

Pet skandi idu jedna za drugom. Gubeći skandu forme, gubi se prepoznavanje. Kada se izgubi prepoznavanje , gube se osećaji. Kada se izgube osećaji, gubi se potvrda (acknowledgment) . Kada se izgubi potvrda, gubi se um ili svest. Kada se to desi, bivanje njega ili nje više ne postoji. Ovo odgovara potpuno nihilističkoj tački gledišta, ali to je gledište nekih od škola, posebno škola u teravada tradiciji. Oni prihvataju nirvanu u toj formi. (Da li vi na ovaj način shvatate gašenje”)

Mahajana škole to ne prihvataju , citirajući mnoga od Budinih učenja koja kažu da ako je krajnji rezultat nihilistički to nije ono čemu težimo. To bi bilo skroz nekorisno. Ne bi bilo od pomoći ni vama ni drugima. Šta bi bila svrha toga? Učenja mahajane tu prave poentu Tako, u mahajani, prestanak je prihvaćen, ali način na koji se prestanak razume je da posle iscrpljenja sve patnje, čovek razvija radost koja nikada nije poznavala patnju.

Osobe na tom nivou važe za srećne, radosne. Arya bodisatve se smatraju ljudima radosti, onima koji žive u gradu radosti, i tako dalje. Prestanak znači potpuno iscrpljenje mentalne, fizičke i emocionalne patnje. U tom trenutku, da li ste vi Buda? Ne! Prešli ste samo pola puta. Kada ste završili sa svom patnjom, morate da je zamenite nečim drugim. Zamenite je radošću. Ovo ne znači da individualno biće mora da umre. Ovo ne mora da znači da osoba mora da se odrekne svog fizičkog tela. To pre znači da je osoba ostvarila slobodu od patnje. To se zove prestanak.

Dakle, šta je to tačno? Uzrok prestanka, put, otklanja negativnosti i negativne rezultate. Čisto stanje postignuto time zove se “prestanak”.

To je definicija. Uzrok prestanka je praksa i put, drugim rečima, četvrta plemenita istina. Put i rad koji ulažemo, naša duhovna praksa, obično se zove Plemeniti osmostruki put ili Pet puteva ili nešto slično ovome. Svaka pojedinačna praksa koju primenjujete na svom putu odseca određeni aspekt patnje. Vi nastavljate da sečete i sečete i doći će vreme kada praksa potpuno odstrani svu patnju. Kada su te patnje odstranjene, pojedinac dostiže duhovno stanje ili nivo koji se zove prestanak.

Post a Comment