AKTIVNOSTI

MEDITACIJE

Jednom sedmično održavaju se zajedničke meditacije pod nazivom „šine“(boravljenje u mirovanju ), a povremeno i meditacioni dani kada se rade i druge meditacione prakse kao što su “Čenrezi sadana”, “Buda Šakjamuni sadana”, Samantabadra molitva“ i slično.

Redovna meditacija organizovana je svake srede od 18:30, a okupljanje je od 18:00, na adresi iz Kontakta.

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane za budizam i budističku meditaciju, bez obzira na religioznu pripadnost i duhovno opredeljenje.

KURSEVI

U proseku tri puta godišnje posećuju nas Bodhi Path lame i Darma učitelji koji drže višednevne kurseve na pojedine teme u skladu sa kurikulumom Bodhi Path-a. Najavu kurseva možete pratiti na linku.

STUDIJSKE GRUPE

Aktivnost Centra je i rad Studijskih grupa koje izučavaju određene teme budističkog učenja. U ovom trenutku aktivne su dve grupe koje rade na temama Četiri plemenite istine i Pet skandi (agregata).

NAJAVA AKTIVNOSTI NA FACEBOOK-u

Aktivnosti Centra možete pratiti i na FB linku

Comments are closed.