-Četiri osnove svesne pažnje- Ačarja Tenzing Vangpo u Beogradu od 7. do 9. marta 2020. godine


KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

Praksa svesne pažnje (mindfulness) ima duboke korene u budističkoj tradiciji. Pre više od 2600 godina Buda je zadužio svoje starije učenike, monahe, da prenesu ova učenja na druge i da svoje učenike uvežbaju u Četiri osnove svesne pažnje. “Zbog čega?” pitali su ga.
“Dođite prijatelji,” odgovorio je Buda. “ Boravite kontemplirajući telo u telu, predani, jasno shvatajući, jedinstveni, sa koncentracijom uma usmerenog na jednu tačku, da bi znali telo kakvo zaista jeste Boravite kontemplirajući osećaje u osećajima… da bi znali osećaje kakvi zaista jesu. Boravite kontemplirajući um u umu…da bi znali um kakav zaista jeste. Boravite kontemplirajući fenomene u fenomenima…da bi znali kakvi zaista jesu.”

Praksa kontempliranja ( ili kako bismo mi rekli – meditiranje na … ) Četiri osnove – telo, osećaje, um i fenomene – preporučena je za ljude na svim nivoima duhovnog puta. Kako je Buda objasnio ovo se odnosi na sve praktičare koji su nedavno postali zainteresovani za budistički put, monahe i monahinje, čak i arhate, napredne meditante koji su se već oslobodili od patnje.

Prevod iz teksta “ Četiri osnove svesne pažnje” objavljenog u časopisu Lion’s Roar, autora Bhante Henepola 

& & & &


Meditaciono povlačenje sa Darma učiteljem Valentinom Gjurmeom, u Beogradu, 22. i 23. februara 2020. godine


KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

Svrha meditacionih povlačenja je da se u pogodnom okruženju iskusi dubinsko blagotvorno dejstvo meditacije na naš um, a samim tim i na celokupno naše funkcionisanje, kao i da se stabilizuje praksa . Da bismo mogli da umirimo um neophodno je da se makar na kratko izolujemo od bezbrojnih činilaca koji ne dozvoljavaju da imamo unutrašnji mir, jasnu percepciju i stabilnost. Celodnevna praksa koja je jedino moguća u uslovima povlačenja, omogućava nam da prepoznamo i dođemo u kontakt sa urođenim kvalitetima našeg uma – mirom, jasnoćom i osećajem dobrobiti.

& & & &


-Instrukcije za budističku meditaciju- Skype kurs sa Lamom Džugne 7. i 8. decembra 2019. godine


KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

U toku kursa dobićemo uputstva i objašnjenja za praktikovanje dve osnovne meditacije koje se primenjuju kao redovna praksa u Bodhi Path centrima. Ovo je prilika da postavite sva pitanja koja imate u vezi sa vašom meditacionom praksom i razjasnite dileme koje u tom pogledu imate.

& & & &


K u r s : “ Prvobitni uzrok – Buda priroda “ Kenpo Gjalcen Zangpo, 17-23. oktobar


KATEGORIJA UČENJA: LAM RIM

U Beogradskom Bodhi Path centru će se od 17 – 23 oktobra 2019. godine održati kurs „Prvobitni uzrok – Buda priroda“ koji će voditi vrhunski učitelj budizma Kenpo Gjalcen Zangpo. Prvobitni uzrok ili seme Probuđenja je Buda priroda. Bez ovog uzroka, bez obzira koliko napora je uloženo ne može biti napretka. Kao što seme ne […]

& & & &


Kurs : “Pet skandi”- Beograd, 23 -26. maj 2019. (završeno)


KATEGORIJA UČENJA: ABIDARMA

U Beogradskom Bodhi Path centru krajem maja, učitelj Sarkar Dorđe podučavao je o prirodi i funkcionisanju našeg ega, šta je to što nazivamo “Ja” i sa čime se naše “Ja” identifikuje. Ovo je jedno od osnovnih Budinih učenja koje govori o tzv. pet skandi ili agregata, a njime počinje ciklus predavanja u okviru Bodhi Path […]

Comments are closed.