Meditaciono povlačenje

sa Darma učiteljem

Valentinom Gjurmeom

u Beogradu

22. i 23. februara 2020. godine


KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

Svrha meditacionih povlačenja je da se u pogodnom okruženju iskusi dubinsko blagotvorno dejstvo meditacije na naš um, a samim tim i na celokupno naše funkcionisanje, kao i da se stabilizuje praksa . Da bismo mogli da umirimo um neophodno je da se makar na kratko izolujemo od bezbrojnih činilaca koji ne dozvoljavaju da imamo unutrašnji mir, jasnu percepciju i stabilnost. Celodnevna praksa koja je jedino moguća u uslovima povlačenja, omogućava nam da prepoznamo i dođemo u kontakt sa urođenim kvalitetima našeg uma – mirom, jasnoćom i osećajem dobrobiti.

Učitelj

Valentin Gyurme  već više decenija praktikuje  budističku meditaciju, a takođe ima i plodno iskustvo u vođenju meditacionih povlačenja.. Rođen je 1966. godine. Odrastao je u Sibiru sa ocem inženjerom i majkom vaspitačicom. Diplomirao je francuski i engleski jezik. Svoju potragu za razumevanjem funkcionisanja uma i sveta nastavio je na četvorogodišnjem  kompletnom programu na Karmapinom međunarodnom budističkom institutu u Indiji , a zatim i u četiri tradicionalna trogodišnja povlačenja u Kundrul Lingu (Le Bost, Auvergne, Francuska). Nakon 12 godina provedenih u ovom tradicionalnom budističkom povlačenju, pod vođstvom Gendun Rinpočeai i Śamar Rinpočea, Valentin je  nastavio sa intenzivnim proučavanje. darme i produbljivanjem svog znanja i praktičnog iskustva, sve do danas. 

Valentin  drži predavanja i vodi meditaciona povlačenja u širokom krugu Dhagpo i Bodhi path mandale. Smatra Karmapu, Šamar Rinpočea i Džigme Rinpočea svojim glavnim učiteljima.

PROGRAM MEDITACIONOG POVLAČENJA

SUBOTA 22. februar

Okupljanje 8:30 -9:00

9:00-10:30 –  uvodno predavanje o karmi i prakse za prikupljanje zasluga, Aspiraciona molitva Samantabadre, ponude, I sl.

10:30 – 11:00 – pauza

11:00 – 11:45 –  šine

11:45 – 12:00 pauza

12:00- 12:30 – meditacija u hodu

12:30 -13:30 – šine

13:30-15:00 – pauza za ručak

15:00-16:00 – šine

16:00-16:30 –  pauza

16:30-17:00 – meditacija u hodu

17:00 – 18:00. – šine

18:00 -18:30 – pauza

18:30-19:00 –  završne prakse, P&O

NEDELJA, 23.  februar

Okupljanje 8:30 -9:00

9:00-10:30 – prva sesija ( uvodno predavanje I prakse za prikupljanje zasluga, Aspiraciona molitva Samantabadre, ponude, I sl.)

10:30 – 11:00 – pauza

11:00 – 11:45 – druga sesija, šine

11:45 – 12:00 pauza

12:00- 12:30 – meditacija u hodu

12:30 -13:30 – šine

13:30-15:00 – pauza za ručak

15:00-16:00 – šine

16:00-16:30 –  pauza

16:30-17:00 – meditacija u hodu

17:00 – 18:00. – šine

Lokacija 

Budmanijeva 17, na Zvezdari. To je ulica paralelna sa Bulevarom Kralja Aleksandra, iznad fabrike Kluz. U ulicu se ulazi iz ulice Mite Ružića.  Iz grada idu tramvaji 5, 6, 7, 14, silazak na pretposlednjoj stanici. Autobus 79 (od bazena 25. Maj) – 2. Stanica posle Cvetkove pijace. Od Železničke stanice ide autobus 46. 

Troškovi i plaćanje

Za pokrivanje troškova potrebno je priložiti 1000 dinara dnevno. Za đake i studente predavanja su besplatna

Važno : Svi koji nisu u mogućnosti da plate iznos u celosti neka se jave jer je moguće plaćanje u ratama.  Nedostatak novca nije razlog za neprisustvovanje  predavanjima. Javite se da se dogovorimo.  

Donacija

Vrednost budističkih učenja je nemerljiva.

Naši učitelji ulažu nesebičan trud i napor da bi nam preneli ova dragocena učenja i pomogli nam na putu duhovnog buđenja. U skladu sa našim mogućnostima zahvaljujemo im se donacijom, izrazom naše velikodušnosti, prvom od šest paramita koje su temelj prosvetljenog uma.

Napomene

Možete ovaj poziv proslediti i onima kojima je budizam nov ili koji nisu članovi našeg centra. Prijava je neophodna kako bismo se organizovali u skladu sa brojem najavljenih učesnika.

Centar ima zafu meditacione jastuke, ne morate nositi svoje, ali ukoliko vam je potrebna stolica blagovremeno nas obavestite.

Prijavite se što pre. Prijavu, kao i molbu za dodatne informacije možete poslati na adresu: info@bodhipath.rs  ili pozvati 064 1674187. 


Kurikulum učenja i praksi
Budina učenja sačuvana su u neprekinutoj liniji transmisije, čiji je deo Karma Kađu – jedna od četiri škole tibetanskog budizma. Bodhi Path centre je osnovao Šamar Rinpoče, koji je zajedno sa Gjalva Karmapom nosilac Karma Kađu linije. Beogradski Bodi Path centar je osnovan sa ciljem da svima koji to žele, bez obzira da li su budisti ili ne, učini dostupnim učenja koja pomažu da se otkrije unutrašnje bogatstvo : kvaliteti mudrosti i saosećanja svojstveni našem umu

Gjalva Šamar Rinpoče – Mipam Čokji Lodro je rođen 1952. godine na Tibetu. Kada je imao četiri godine XVI Gjalva Karmapa, nosilac Kadju linije tibetanskog budizma ga je prepoznao kao XIV Šamarpu. Linija Šamarpi ili Lama sa Crvenom kapom. nastala je u XIII veku i predstavlja drugu najstariju neprekinutu liniju inkarnacija i transmisije kađu učenja i nosilaca kadju linije. Šamar Rinpoče ostao je sa XVI Gjalva Karmapom sve do njegove smrti 1981. godine i od njega primio celokupan korpus kadju učenja. Od 1980. godine podučavao je u različitim budističkim centrima širom Azije i na Zapadu. 1996. godine, počeo je da osniva Bodhi Path budističke centre, odnosno mrežu centara utemeljenih na ne-sektaškom pristupu budizmu. Kurikulum Bodhi Path centara zasnovan je na učenjima o uvežbavanju uma (lođong) koja potiču od indijskog budističkog učitelja Atiše iz XI veka. Atišini metodi su posebno praktični i delotvornii za uvežbavanje uma i produbljivanje mudrosti u našem savremenom dobu, a povrh toga se mogu prenositi i primenjivati izvan monaških okvira.

Bodhi Path Beograd logo RGB 50x16 mm 300 dpi

www.bodhipath.org

Comments are closed.