Bodhi Path kurikulum

Kurikulum za praksu i studije

(pripremio Šamar Rinpoče)


Bodhi Path nudi kurikulum za meditacionu praksu i studije, koji ima koren u autentičnim učenjima Darme, i prilagođen je potrebama i uslovima današnjih Darma praktičara.

Bodhi Path kurikulum zasnovan je na učenjima „Uvežbavanja uma“ (Lođong, tib.), produbljenom sistemu kontemplativnih praksi koji pomaže uspostavljanju svesnosti, pažnje i uvida u naša iskustva kako u toku meditacione prakse tako i van nje. Ova učenja sačuvala je neprekinuta linija učitelja od vremena Bude, i ona se prezentuju u svim Bodhi Path centrima zajedno sa praksama za podršku i studijskim temama u skladu sa pristupom koji je pripremio Šamarpa Mipam Čoki Lodro.

Osnovni tekst za Bodhi Path kurikulum je Šamar Rinpoče-ov „Put probudjenja: Komentar na Đa Čekava Ješe Dorđe-ovo „Uvežbavanje uma u sedam tačaka“ (The Path to Awakening: A Commentary on Ja Chekawa Yeshé Dorjé’s Seven Points of Mind Training), koji je vodič kroz faze Uvežbavanja uma. Ova Lođong učenja vode poreklo iz tradicije Gampope (1079-1153) koji je objedinio Kadampa instrukcije Atiše sa Mahamudra učenjima tradicije velikog indijskog mahaside Sarahe. Ova usmena transmisija poznata je kao tradicija Uvežbavanja uma „Dve spojene reke“ (bka’ phyag chu bo gnyis ‘dres, tib.) .

Kurikulum se podučava u Bodhi Path centrima i treba mu se pristupiti uz usmeravanje kvalifikovanog učitelja.


Bazične prakse

Osnovni sistem prakse za Bodhi Path centre je „Sedam tačaka uvežbavanja uma“ (Lođong, tib.). Osnova za Uvežbavanje uma je meditacija boravljenja u mirovanju (shiné, tib., shamatha, sanskrit) koja pomaže da se razvije mentalni mir, stabilnost i koncentracija. Sa umirenim umom dolazi i sposobnost da se praktikuje (vežba) meditacija uvida (lhaktong, tib., vipasyana, sanskrit), koja sadrži analizu prave prirode uma. Kroz ove prakse boravljenja u mirovanju i uvida, mi možemo ukloniti koprene neznanja i konfuzije koji nas sprečavaju da iskusimo mir i jasnoću koja je već postoji u našim umovima.


Dodatne prakse

Kao dodatak bazičnim praksama boravljenja u mirovanju i meditacije uvida, u Bodhi Path centrima podučavaju se dodatne kontemplativne prakse koje pomažu da se podrži naš put Uvežbavanja uma. Ove prakse pomažu da se pročiste negativni postupci, koprene navika i karmičke prepreke, da se prikupe zasluge, da se razvije saosećanje, i da se posvete zasluge naših pozitivnih dela za dobrobit svih bića.

 • 35 Buda (uputstvo se zasniva na Sutri tri „hrpe“, Three Heaps Sutra, eng.)
 • Čenrezi (Avalokitešvara)
 • Dorđe Sempa (Vadžrasatva)
 • Praksa Bodisatvine aspiracije
  Prema komentarima Aspiracione molitve Plemenitog (Arya) Samantabadre.

Ove prakse zahtevaju objašnjenje i instrukcije kvalifikovanog učitelja i podučavaju se s vremena na vreme u većini Bodhi Path centara. Uobičajeno, ove prakse praktičari uzimaju kao lične prakse.


Individualne prakse

Prakse koje korenski učitelj specijalno bira za pojedince, u skladu sa njihovim kvalitetima i stavovima:


Budistička meditacija

Uz pomoć meditacije mi uvežbavamo svoje umove da borave u mirnom stanju i stanju jasnoće. Na osnovu toga mi smo u stanju da shvatimo spokojnu prirodu i urođenu mudrost. Primarni vodič za meditaciju u Bodhi Path centrima je „Put probuđenja, komentar na Sedam tačaka uvežbavanja uma “ (Tibetan: Lojong), Šamar Rinpoče-a, Mipama Čoki Lodro.

U Bodhi Path centrima, studije meditacije obuhvataju sledeće teme:

Preliminarne:

 • Četiri misli koje okreću um prema prosvetljenju: dragoceno ljudsko postojanje, prolaznost, karma, i nedostaci samsare.
 • Utočište i kvaliteti Tri dragulja: Buda, Darma, i Sanga, prema „Sutri unošenja kvaliteta Tri dragulja u um“.
  i Taranatinim (Taranatha) komentarima Sutre.
 • Uvežbavanje u praksi meditaciji boravljenja u mirovanju (Tib: shiné, Sanskrit: śamatha) u skladu sa „Putem probudjenja“ (The Path to Awakening)

Apsolutna i relativna Bodičita (aspekt mudrosti i saosećanja prosvetljenog uma)

 • Uvežbavanje u praksama meditacije uvida (Tib: lhaktong, Sanskrit: vipaśyanā)
  Meditacija na nerođenu prirodu uma u skladu sa „Putem probudjenja“
 • Uvežbavanje u meditaciji davanja i (pre)uzimanja (Tibetan: tonglen)
  uniji relativne i apsolutne bodičite, u skladu sa „Putem probudjenja“

Dodatne tačke Uvežbavanja uma

 • Transformacija nevolja i teškoća u put probudjenja.
 • Trening za potpunu integraciju Uvežbavanja uma u svoj život.
 • Mera uvežbavanja uma
 • Obaveze u Uvežbavanju uma
 • Saveti za Uvežbavanje uma.

Budistički kodeks ponašanja i etika

Budistički kodeks ponašanja i etika zasnovani na svesnoj prisutnosti, osnova su za put probudjenja. Oni obezbeđuju usmeravanje u razumevanju koji su to naši motivi i postupci, pogodni za razvoj na putu, a koji nisu. Bodhi Path centri podučavaju kodeks ponašanja i etiku zasnovane na određenim poglavljima „Dragulja, ukrasa oslobođenja“ Gampope (Jewel Ornaments of Liberation), obuhvatajući sledeće teme:

 • Poglavlje 1: Buda priroda. Razumevanje onoga što smo dobili rođenjem: potencijala da se probudimo kao prosvetljena priroda svog uma.
 • Poglavlje 2: Osnova za rad na duhovnom putu. Razumevanje dragocenog ljudskog postojanja koje nam omogućuje da se angažujemo na duhovnom putu prosvetljenja.
 • Poglavlje 3: Uslovi potrebni za duhovni napredak. Razumevanje važnosti duhovnog vodiča.
 • Poglavlje 6: Karma i njeni rezultati. Razumevanje 10 pozitivnih i negativnih dela.
 • Poglavlja 9-11: Bodičita i Zavet bodisatve.
 • Poglavlja 12-17: Šest transcendentnih kvaliteta (paramita). Istraživanje kvaliteta darežljivosti (velikodušnosti), etičkog ponašanja, strpljenja, ulaganje napora sa entuzijazmom, meditativna koncentracija i mudrost.
 • Poglavlja 20-21: Stanje Bude (budinstvo), probuđeno stanje. Razumevanje budinstva kao ploda, rezultata, stanja probuđenja i istraživanje Budinog opsega akcija.

Budistički pogled na stvarnost

Za razvoj naše meditacione prakse od pomoći je da proučimo budistički pogled na stvarnost. Kroz proučavanje i razumevanje prirode fenomena i naših iskustava, mi možemo započeti otključavanje velikog bogatstva mudrosti koje već postoji u nama, razumevanje kako naš um funkcioniše u svakodnevnom životu i razvijanje duboke meditacione prakse koja vodi ka realizaciji.

Sledeće teme iz Abidarme, zasnovane na tekstu „Kapija znanja“ Mipam Rinpoče-a, inspirišu nas i ukazuju na način kako razvijati um slobodan od konfuzije:

 • 1. Pet agregata ( five aggregates, eng.) (Sanskrit: skandhas)
  Forme i razne funkcije svesnosti, koje sadrže osnov na kome se ponavlja prijanjanje za sebe.
 • 2. 51 mentalni faktor (the fifty-one mental events, eng).
  Pogled u dubinu četvrtog agregata: mentalni aspekti
 • 3. 18 mentalnih semena (the eighteen mental seeds, eng)
  Kako čula – naša percepcija sveta i interakcija sa svetom – sa raznovrsnim funkcijama svesnosti vode ka kontinuitetu života u ciklusu ponovno rađanja.
 • 4. 12 izvora čula (The twelve sense sources, eng)
  Načini na koje se čula i percepcija aktiviraju i razvijaju (uz pomoć Sautrantika filozofije).
 • 5. 12 veza međuzavisnosti (The twelve links of interdependence, eng)
  Kako neznanje neizbežno pokreće lanac događaja koji perpetuira samsaričko postojanje, gledano iz perspektive Madjamaka (Madhyamaka) (Srednji put) filozofije
 • 6. Karma i objašnjenje šest uzroka i četiri okolnosti
 • 7. Četiri plemenite istine (do detalja)
  Samsara u smislu svojih uzroka (porekla) i posledica (patnja), i nirvana sa svojim uzrocima (put) i posledicama (rezultat – plod, prestanak)
 • 8. 22 sposobnosti
  Fenomenološke sposobnosti koje određuju naše iskustvo života.
 • 9. Tri vozila (yanas) i pet puteva
  Tri vozila ili pristupa budističkoj praksi i njihova definicija postepenog duhovnog razvoja
 • 10. Uslovljeno i ne-uslovljeno
  Ono što je uslovljeno – u tome nastaje i nestaje na osnovu uzroka i okolnosti, i ono šta to nije.
 • 11. Vreme i način njegovog funkcionisanja
 • 12. Relativna i apsolutna istina
  U skladu sa „Uma Gyen“ („Ukrasom Madjamake“) Šantarakšite (Shantarakshita)

Dodatne teme

 • Percepcija
  Direktna, tačna percepcija i empirijska tačna percepcija (npr Budistička teorija znanja, uma, i njegovog funkcionisanja).
 • Stanja meditativne koncentracije
  Osnov za progresivna stanja meditativne apsorpcije u skladu sa poglavljem 8 Vasubandine Abidarmakoše: „Detaljno uputstvo za visoka znanja o fenomenima“.(Vasubandhu’s Abhidharmakosha: The Compendium of Higher Knowledge of Phenomena)
 • Mudrost
  Rezultat (plod) primordijalne svesnosti: Uvid mudrosti, koji se pojavljuje kao plod i rezultat, u skladu sa poglavljem 7 Vasubandne Abidarmakoše: “ Detaljno uputstvo za visoka znanja o fenomenima“.

Comments are closed.