Đe Karma Trinlejpa

Đe Karma Trinlejpa je Tulku Karma Kađu linije, koji se inkarniraju svakih pet ili šest generacija. 1. Đe Karma Trinlejpa je bio jedan od najvećih učitelja na kraju 15. i početkom 16. veka na Tibetu. On je bio učenik 7. Gjalva Karmape i učitelj 8.Karmape Mikyö Dorđe-a (Mikyö Dorje). On je takođe imao važnu ulogu u Sakja tradiciji i primio je brojna učenja Sutri- i Tantri iz različitih linija transmisije uključujuči Šangpa Kađu and Drukpa Kađu linije.

Sadašnji 4. Karma Trinlejpa rođen je u Nepalu i u četvrtoj godini prepoznao ga je Šamar Rinpoče kao gore spomenutu reinkarnaciju. U međuvremenu završio je studije u renomiranom Sakja koledžu u Deradunu i podučava u različitim budističkim centrima.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.