Lama Džampa Taje

Lama Džampa Taje je akademski obrazovani učitelj i učitelj meditacije, edukovan u Sakja kao i u Karma Kađu tradiciji. Imenovali su ga Lamom, njegova dva glavna učitelja Karma Thinlej Rinpoče and Nj.S. Sakja Trizin. Počeo je da podučava od 1988.g.

Već 1974. Nj.S. 16.Gjalva Karmapa ga je pozvao u Karma Kađu Trust u Velikoj Britaniji i već je mnogo godina jedan od predavača u Karmapinom internacionalnom budističkom institutu u Nju-Delhiju.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.