Lama Džigme Rinpoče

Lama Džigme Rinpoče je rođen u Kamu, Istočnom Tibetu, 1949. godine. Kada su Kinezi izvršili invaziju na Tibet 1955. godine, preselio se  u Curpu manastir, tradicionalno sedište Karmapa na Tibetu, i najzad 1959. godine, zajedno sa pokojnim, Šesnaestim Karmapom, i mnogim drugim visokim lamama i tulku-ima različitih životnih doba, preselio se u Rumtek, Sikim. Njegova Svetost Šesnaesti Karmapa osnovao je manastir u Rumteku da bi sačuvao Karma Kađu učenja i omogućio da se gaje i obučavaju buduće generacije tulku-a i monaha. Rumtek je mesto gde je Lama Džigme Rinpoče, zajedno sa svim regentima i važnim tulkuima, primio kompletne transmisije direktno od Karmape. 


Selidba u Evropu

Godine 1974, tokom njegove prve posete Evropi, Karmapa je odredio Dagpo Kađu Ling u Dordonji, u Francuskoj, za centralno evropsko sedište njegove aktivnosti, na čelu sa Lama Džigme Rinpočeom kao njegovim predstavnikom. On je takođe tražio od Gendun Rinpočea i Pavo Rinpočea da odu tamo i pomognu da se njegovih pet želja ostvari.   

Pored toga što je primio sve glavne transmisije i učenja od Karmape, Lama Džigme Rinpoče je bio veoma blizak i proveo mnogo vremena sa Gendun Rinpoče-om, Pavo Rinpoče-om, Kalu Rinpoče-om i Dilgo Kjence Rinpoče-om, primajući mnoga učenja i incijacije od njih, takođe. 

Pošto je odredio Lamu Džigme Rinpočea za svog evropskog predstavnika, Njegova Svetost Šesnaesti Karmapa rekao je: “U Lami Džigme Rinpoče-u, ostavljam vam svoje srce.” U ovom duhu Džigme Rinpoče nastavlja svoje aktivnosti u Evropi, intenzivno putujući, posećujući različite centre i podučavajući u njima, i inspirišući sve koji dođu u kontakt sa njim. 


Aktivnost Bodisatve

Preko trideset godina, Lama Džigme Rinpoče podučava i susreće se sa ljudima iz svih kultura i miljea, što mu omogućava da stekne duboko razumevanje zapadnjaka i da razvije jedinstvenu perspektivu  praktikovanja Darme na Zapadu. Svedočanstvo njegovog izuzetnog duhovnog iskustva i nepokolebljiva posvećenost pomaganju svim ostenim bićima čine ga istinski izuzetnim i naširoko poštovanim budističkim učiteljem.  


Džigme Rinpočeov zvanični sajt:

www.jigmela.org

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.