Lama Džugne

Džugne Bader upoznala je Šamara Rinpoče-a, Džigme Rinpoče-a i Gendun Rinpoče-a 1994.godine i inspirisana učenjima ovih učitelja tibetanske meditacije, preselila se u Francusku u centar za meditaciono povlačenje Kađu linije, Kundrul Ling, u Overnj-u (Auvergne).

Od 1998. do 2004. godine ona je tu završila dva tradicionalna trogodišnja meditaciona povlačenja. Nakon toga je ostala u Kundrul Ling-u sve do 2007. da bi produbila svoje studije budističke filozofije i meditacione prakse.

Od 2008. godine, Džugne je angažovana kao prevodilac za Džigme Rinpoče-a, u zemljama nemačkog govornog područja, i takođe kao Darma učitelj u Dagpo-u, zvaničnom glavnom centru Kađu linije u Francuskoj. U isto vreme ona podučava u raznim budističkim centrima u Francuskoj Španiji i Nemačkoj.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.