MEDITACIJE

Jednom sedmično održavaju se zajedničke meditacije pod nazivom „šine“(boravljenje u mirovanju ), a povremeno i meditacioni dani kada se rade i druge meditacione prakse kao što su “Čenrezi sadana”, “Buda Šakjamuni sadana”, „Samantabadra molitva“ i slično.

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane za budizam i budističku meditaciju, bez obzira na religioznu pripadnost i duhovno opredeljenje.

Red sky over mountine

Comments are closed.