Šamar Rinpoče

Šamar Rinpoče Mipam Čoki Lodro (1952-⎼2014) je bio Četrnaesti Šamarpa ili Lama Crvene Kape Tibeta.

Smatra se da su Karmapa, duhovni poglavar Karma Kađu škole tibetanskog budizma, i Šamarpa dve različite manifestacije jednog te istog probuđenog bića, na tibetanskom zvanih “Karmapa Sha Mar Nag” što znači Karmape Crne i Crvene kape. Stoga, odgovornost vođenja druge po starosti škole tibetanskog budizma jednako leži u rukama Šamarpe.

Od kada je umro Šesnaesti Karmapa 1981. godine, Šamar Rinpoče je bio poglavar i prvi nosilac linije Karma Kađu budističkog reda.


Obrazovanje

U petoj godini života, Šamara Rinpoče-a, i njegovog brata lamu Džigme Rinpoče-a, njihova majka je poslala kod Šesnaestog Karmape, u Curpu manastir, u centralnom Tibetu. Rinpoče je proveo narednih dvadeset četiri godine svog života primajući sve incijacije Karma Kađu linije direktno od Šesnaestog Karmape, time održavajući neprekinuti tok dragocenih učenja od jednog nosioca linije do drugog.


Putovanje širom sveta

Rinpoče je nastavio da podučava i daje inicijacije u Karma Kađu centrima širom sveta, paralelno posvećujući vreme i trud razvitku pogodnog sistema obrazovanja za monahe u Indiji i Nepalu. Rinpoče je shvatio značaj ovih institucija za budućnost ne samo Karma Kađu škole, već budizma uopšte. Slede neke od Rinpočeovih ključnih institucija:

  • Divakar Osnovna škola u Takdahu, Dardželing, Indija
  • Budistička Divakar Akademija u Kalimpongu, Zapadni Bengal, Indija
  • Karmapa Internacionalni Budistički Institut (KIBI), u Nju Delhiju, koji služi kao univerzitet za međunarodne studente
  • Šarminub Institut u Katmanduu, Nepal, koji najzad služi kao univerzitet za napredne budističke studije

Šamar Rinpoče je, u okviru Šarminub kampusa, takođe osnovao Nera Jana centar za meditacioni povlačenje, za odabrane napredne monahe koji se fokusiraju na Mahamudra meditaciju sa 35 Buda, kao glavnu dnevnu praksu. Nera Jana monasi su izuzetno važni za čistotu Šamar Rinpočeove ogromne mandale, pošto oni drže svih 253 Vinaja zaveta i pošto su posvećeni praksi za dobrobit svih osetnih bića.


Bodhi Path centri

Godine 1996., Šamar Rinpoče je počeo da organizuje Bodhi Path budističke centre, mrežu centara zasnovanih na ne-sektaškom pristupu budizmu. Nastavni plan i program Bodhi Path centara se zasniva na učenjima budističkog učitelja Atiše, iz 11.veka, onako kako ih je prenosio Gampopa. Atišini metodi su najefikasniji za umirenje uma i produbljenje mudrosti, i dodatno mogu biti podučavani i primenjeni na sekularan način.


Fondacija „Beskrajno Saosećanje“

U januaru 2009. godine, Šamar Rinpoče je osnovao Fondaciju Beskrajno Saosećanje, u Hong Kongu, sa ciljem da zaštiti i promoviše prava životinja. Rinpoče je imao posebnu želju da širi svest o tome kako ljudi tretiraju životinje gajene za konzumaciju mesa i mlečnih proizvoda. Umesto promovisanja vegetarijanstva, Rinpoče je podržavao transformaciju industrije mesa, tako da životinje ne bi više bile prisiljavane da žive i umru pod brutalnim uslovima.

Fondacija je takođe osnovana, između ostalih, u zemljama kao što su Nemačka, Švajcarska i Sjedinjene američke države. Osim vođenja kampanje za prava životinja, fondacija takođe pomaže u izdržavanju Šarminub instituta i različitih školskih projekata u himalajskoj regiji, koje je započeo Šamar Rinpoče. Fondacija je, uz pomoć članova različitih institucija, odigrala ključnu ulogu u pružanju pomoći žrtvama katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Nepal 2015. godine.


Objavljene knjige

Šamar Rinpoče je autor nekoliko knjiga. U “Putu ka Probuđenju”, Rinpoče daje opširan komentar o „Treningu uma u sedam tačaka“, Čekava Ješe Dorđe-a. Tekst čiji je autor Čekava zasniva se na učenjima o treningu uma (lođong), koje je na Tibet doneo Atiša, u 11. veku, i Šamar Rinpočeov komentar pojašnjava dublje značenje Čekavinih „Sedam tačaka“. Knjiga je, kako vodič za ispunjavajući život budiste, tako i sveobuhvatan udžbenik o tehnikama meditacije.

U knjizi „Kreiranje transparentne demokratije: novi model“, prvoj knjizi o demokratiji koju je napisao učitelj tibetanskog budizma, daje okvir za uspostavljanje istinskog demokratskog sistema upravljanja koji promoviše socijalnu podršku i blagostanje stanovništva. Ovaj model predlaže sistem demokratije zasnovan na decentralizaciji političke moći, promociji političke pismenosti među stanovništvom demokratskih država, i kraj vođenju kampanja. Šamar Rinpočeova želja je bila da ovaj novi model demokratije inspiriše volontere da se posvete poboljšanju života svojih sunarodnika kroz iskrenu saradnju sa strukturama njihovih vlasti.


Osmrtnica Šamar Rinpoče-a

Jedanaestog juna, 2014. godine, Šamar Rinpoče je iznenada, a ipak u potpunom miru, preminuo u Bodhi Path centru u Renčen-Ulmu u Nemačkoj, njegovom evropskom sedištu. Pošto je ostao u Tukdamu (meditativnom položaju) tokom dva dana, Rinpoče je ušao u Parinirvanu 13. juna, na godišnjicu probuđenja istorijskog Bude, ispraćen od hiljada ljudi koji su došli da mu odaju poštovanje.


Šamar Rinpočeov zvanični sajt:
www.shamarpa.org

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.