Tekst 190525_0262.mp3

…dakle u našim području koje se zove područje želje postoji osam vrsta čestica koje se sastoje svaka od četiri ona osnovna elementa i četiri svojstva oblika: mirisa, ukusa, i teksture… Znači svaka forme ima ovih osam elemenata..Ali neke forme pored toga imaju i zvuk. A kada je prisutno telo onda su tu sa njim i čulne sposobnosti. I onda imamo 10 vrsta čestica sve zajedno u našem području… Mila: ja mogu da prevedem ovo što piše ovde ukoliko je to u redu…U području želje postoji osam tipova čestica koje se sastoje svaka od 4 osnovna elementa i četiri svojstva forme mirisa ukusa i teksture i oni su uvek prisutni u svakoj čestici ovih 8 svojstava se uvek prisutno, u našem području području želja…Čestice čulnih sposobnosti zvuka nisu uvek prisutne, ako je zvuk prisutan onda ima devet tipova, znači još jedan, a  ako je telo prisutno onda prisustvo čestica telesnih čulnih sposobnosti onda čini da ima ukupno 10 osnovnih čestica. dakle ukupno ih ima 10 sa zvukom i sa telesnim..Ako je bilo koja od drugih sposobnosti prisutna, onda ima 11 različitih tipova čestica zbog toga što te sposobnosti koegzistiraju sa ovim telesnim sposobnostima…Sada je jasno kada kaže ovde, ako je telo prisutno misli se samo na taktilno, samo na taktilno čulo, čulo dodira, samo se na to mislilo. Ako postoji i koriste se i čulo sluha i tako dalje, oni svi pripadaju 11 tipu, čine ukupno 11 vrsta 

Dakle ovde završavamo sa prvom skanda, ali ovde ustvari govorimo kako mi  funkcionišemo u kontekstu čulnih sposobnosti i objekata čula. Obično me ne razmišljam o ovim procesima, o tome kako funkcioniše naše čulo vida, čulo, sluha i tako dalje ali jako volimo sve ove naše sposobnosti, ali ih ne koristimo na ispravan način i zbog toga nastaje puno problema.. Ovaj zaključak gde se uopšte objašnjavanje da tu ima  8, 9, 10 čestica i sistema mera i tako dalje, u stvari samo hoće da ukaže na to da je sve ovo nešto što je jako zavisno jedno od drugog, da je to jedna skupina svega i da sve to zavisi jedno od drugog i mi imamo utisak da je sve to nešto jako važno i moćno, a ustvari, ali ovde se pokazuje da to nije nešto što je moćno što ima neku snagu,i da nije onakvo kakvo nama izgleda.. Kad hoćemo da kažemo da je to nešto što je sastavljena iz mnogo mnogo elemenata i da je to nešto što zna već jedno od drugog i da nema toliko snagu, neko može da pomisli da je to nešto što je nepotrebno ili što je beskorisno.  Ali ovime ne želi da se kaže da je to je nešto što nije važno. U stvari ovo jeste nešto što je veoma važno i veoma korisno zbog toga što sve ove sposobnosti i objekte možemo da iskoristimo na putu ka prosvetljenju..Ali ako se sve ovo koristi na način koji nije ispravan ovo nas u stvari sprečavati i blokira nas na putu ka prosvetljenju..Pobrešan način je kada suviše prijanjamo za sve te stvari. Onda ne možemo da se odvojimo od tog prijanjanja i mislimo da je takvo funkcionisanje jedino moguće i ne možemo to da unapredimo, ne možemo da prevaziđemo tu percepciju, ono što svakog dana radimo, gledamo, čujemo, uvek zmo zaglavljeni u toj poziciji i ne moźemo i da vidimo stvari onakve kakve jesu i samim time ne možemo da napredujemo ka putu ka prosvetljenju.. Kada smo svesni ove vezanosti, ovog prijanjanja mi možemo da vidimo da sve ovo nije toliko korisno za nas i možemo onda da radimo na tome da smanjimo tu zavisnost od čulnih sposobnosti.  Kada kažemo da treba da se odreknemo ovoga načina percipiranje to može pogrešno da se razume. Recimo u Kini mnogi kažu pa ne, ja volim sve te stvari, problem je da se odreknem svega toga, ja nisam jogi kao što je Milarepa..U stvari kad kažemo da se ovoga treba odreći radi se o tome da samo treba da smanjimo vezanost za našu čula, za objekte čula, i onda kroz smanjenje naše vezanosti i fokusiranosti na objekte čula dobićemo razumevanje prave vrednosti života.

Da li ima nekih pitanja?

Pitanje je šta je područje želja kako to funkcioniše ovu područje želja?

Odgovor: Područje želja je područje u kome mi živimo to je područje gde postoji jako puno želja i mi stalno imamo jako mnogo želja  i stalno nešto želimo stalno imamo neku želju u svakom trenutku ima neku želju.

… pitanje: A kako je onda treba da mislimo da bi se oslobodio te želje da li možete da nam kažete na primer kako mi …kako vi mislite o tome… Kako da koristimo ovo učenje da bi se oslobodili želje…?

 Mi smo mnogo pričali o ponudama, kako na primer kroz ponude da se smanje naše želje. aAko vidimo na primer neki lepi cvet koji nas privlači, ako ostanemo samo na tom nivou da uživam u tom lepom cvetu, onda će to ostati na nivou želje, i ta želja će i dalje postojati biće još i pojačana našim uživanjem,  ali ako umesto toga ako mi taj cvet ponudimo, ne zadržimo ga samo za sebe nego ga ponudimo drugima, onda ćemo na taj način razviti velikodušnost i istovremeno smanjiti našu želju…

…i nije svaka želja negativna na primer. mi možemo da imamo želju da  budemo Buda, i ta želja što je jača to je bolje.

… Pitanje da li treba da prijanjamo za tu želju da budem Buda….?

.I ta vezanost isto može da bude dobra i loša. Mi, na primer, proučavamo učenja i vezani smo za to, onda to nije loše Ako imamo tu jaku vezanost za to onda ćemo se brzo razvijati. Iako je to vezanost ona donosi dobrobit za nas..Ako je to nešto što nama donosi dobrobit, onda će doneti dobrobit idrugima jer mi uvek u budizmu razmišljamo o dobrobiti drugih.

Jel ima još pitanja ako nema pitanja onda možemo da napravimo pauzu…

Post a Comment