Tekst 190525_0265.mp3

…. Iz Grupe: kao na primer kada peremo zube to je neutralan osjećaj…

Kad god nemamo taj neki pozitivni i negativni aspekt osećaja onda je uvek neutralan osećaj znači nemamo ni osećaj sreće nemamo ni osećaj bola sve što je vam toga to je neutralan osećaj. 

Jedan od osećaja povezan je sa praktičarima, to jest meditatantima koji su ostvarili već određene nivoa realizacije koji se zovu bumiji,  oni kada izađu iz meditacije oni već vide da su svi fenomeni prazni, ali opažaju određene forme. Međutim oni nemaju kao mi tu potrebu da se vezuju, da posežu, jer mi mislimo da su fenomeni stvarni . Ovo realizovani prektičari vide telo kao formu ali ne prijanjaju za formu. To su osećaji koji su podrška za oslobođenje i koji nemaju to fiksiranje, prijanjanje za forme i oni nisu  neka vrsta neutralnog osjećaja. Kod tih realizovanih praktičara oni nemaju nikakvu vrstu prosuđivanje, ne donosi nikakve sudove o ovim pojavama… Pošto su oni bodhisattve kod njih su sve aktivnosti  pozitivne tako da to nisu neutralni osećaji, tako da sve šta oni rade sve je za dobrobit drugih… Zato što ova neutralna osećanja su lenjost i vode ka neznanju.

Komentar iz grupe: kad se desi taj osećaj kad se stvori osećaj oni se ne vezuju i zato je to pozitivno, pozitivan način nevezivanja. Osećaj se događaju, ali se oni ne vezuju, to mu daje distancu, može da dela ili ne dela,  to jeste pozitivno jerej u korist bića. Na primer mi tražimo pomoć od nekoga i neko će mi dati 1.000 saveta ali može da bude pristrasan a ovaj čovek bodisatva on nije pristrasan on se neće vezati za osećaj koji se stvori u odnosu na nekog i znaće tačno šta da uradi.

Lama je potvrdio.

Komentar iz grupe:  ali dodatak isto tako pitam da bodisava o tome ne prosuđuje, ne karakteriše ga.

Odgovor: …i kad donosi neke sudove bodisatva to ne radi za sebe i za svoju korist, nego za dobrobit drugih i na primer Šamar Rinpoče im je govorio ovo je dobro, ovo je loše, ali to je zato da bi oni od toga imali dobrobit.  Znači ipak je donosio neke sudove ali za dobrobit drugih. To nisu sudovi koji proizilaze iz ličnog vezivanja za nešto u odnosu na sebe.

Da li ima još pitanja?

Osjećaji i percepcija su u stvari deo 4 skande,  mentalnih aspekata, Metalni aspekti sadrže tih pet aspekata koji su uvek prisutni  u svakom momentu svesti, među njima su i osećaji i ovaj sledeći agregat – ovde je prevedeno kao percepcija li može da se prevede i kao prepoznavanje, kao razlikovanje. 

Zbog čega se ova dva aspekta proučavaju kao posebni  agregati? To je zbog toga što mi najčešće zbog njih dolazimo  u sukobe, oni nas dovode u situacije svađa, nesloge i sukoba, jer su jako povezana sa našim Ja… 

Ovaj agregat prepoznavanja… Znači kada imamo kombinaciju koja se na tibetanskom zove repa -, a to su objekat čula,  sposobnost čula i osećaj, kada su ta tri elementa aktivna , daje se signal diskriminaciji odnosno prepoznavanju da se ona onda uključuje i onda ona kaže ovo je astal, činija, ovo je žuto ili nešto drugo. Znači prvo se uključuju čula i osjećaji , kada se uspostavi kontakt između čula i objekta, javlja se osećaj, onda se daje signal aspektu koji razlikuje objekte da on kaže šta je taj objekat, da prepozna. 

Pitanje:  kako je to moguće da se prepoznavanje pojavljuje iza osećaja posle osećaja, nije logično.

Odgovor: To je veoma dobro pitanje.  Taj prvi momenat prepoznavanja jeste osećaj, generalni osećaj, ali onda u detaljima se prepoznaje, znači taj proces prepoznavanja ide dalje i onda se primećuju crteži, linije, boja, znači ne na generalnom nivou to je samo taj prvi momenat prepoznavanja jeste osećaj.

Pitanje:  ali ne mora znači da kontakt uvek dovodi do prepoznavanja?

Da uvek postoji i prepoznavanje ako postoji ovaj kontakt na tibetanskom repa  to znači svest se uključila, postoji kontakt između objekta i čula postoji kontakt on uvek šalje informaciju… 

Da li mora da postoji ime, koncept? 

Dobar primer kako su osećaji i prepoznavanje razlikuju  je ukoliko u daljini primetimo neku osobu to je na nivou osećaja mi to nešto primećujemo ali nismo nismo ga prepoznali kao muškarca ili ženu, a onda kada se ti kontakti zajedno sa osećajima na jasniji način povezuju sa objektom,kako se ta osoba približava,  ima sve više tih kontakata između čula i tog objekta onda sve više signala dolazi od kontakata do prepoznavanja i onda dolazi do prepoznavanja Da li je muško, žensko, mlado, staro, lepo, ružno i tako dalje. 

pitanje-  više signala dolazi, gde dolazi?

Odgovor: U mentalni faktor, mentalni aspekt, koji služi za funkciju prepoznavanje karakteristika objekata.

Pitanje: u  svesnost ili u um.

Odgovor-  u svest dolazi.

…iz grupe – samo jedan primer mislim da bi bilo korisno kada su ti osećaj brži od prepoznavanje ako stavimo ruku na ringlu prvo pomeramo ruku jer imao neprijatan osećaj, onda konceptualno shvatamo  da je to vruće da je to od ringle…

Lama potvrđuje.

Takođe postoji dve vrste prepoznavanja: prepoznavanje prirode/smisla i prepoznavanje imena.  Kada imamo neku boju, na primer žutu boju i ako neko ne zna kako se zove ta boja, on će uvek prepoznati tu boju kao tu boju, kao određenu boju nećemo možda znati da je to žuta boja ali će prepoznati kao boju… To se zove  prepoznavanje značenja…

A pored značenja postoji i prepoznavanje imena ili koncepta…na primer kad vidimo nekog muškarca mi prepoznajemo da je to objekat koji se naziva muškarac, to je prepoznavanje naziva kako se taj objekat zove.

Dakle postoji još kategorija koje pripadaju ovim dvema o kojima smo sada pričali…Postoje i druge podele, ali  svih ovih šest vrsta koje se razlikuju na osnovu šest čulnih sposobnosti, koje se pominju u knjizi, svi ovih šest pripadaju ovim dvema prepoznavanju na osnovu naziva i prepoznavanju na osnovu značenja…Dakle u knjizi se takođe pominje slučaj kada prepoznajete karakteristike nečega ali ne znate kako se to zove, to pripada kategoriji prepoznavanja značenja…

Post a Comment