Tekst 190525_0266.mp3

… Sledeća vrsta je percepcija prostora bez karakteristike to je u stvari meditativno stanje meditacija mindfulnesa,  gde takođe postoji prepoznavanje značenja ali se ne fiksira za naziv. Prepoznaju se karakteristike, značenje ali se u fiksira za naziv za koncept… To je meditativna kategorija…

Pitanje: da li je to meditacija ili je to nešto što se dešava u meditaciji?

Tu se radi o prostoru bez karakteristika ?

Znači neki meditanti, u meditaciji oni ne prepoznaju karakteristike.

Znači kada kažemo ovo prepoznavanje mi imamo neku pojavu, kada smo u meditativnom položaju odnosno meditaciji onda se ništa ne pojavljuje,  nema pojava… i to onda ne pripada prepoznavanju…

To je ustvari bilo pitanje iz grupe da li je to….?

Znači to je neka pojava i te karakteristike mi prepoznajemo a kada ste u stanju meditacije u tom stanju meditacije onda nema tog prepoznavanj. Ovde karakteristika znači da se nešto pojavljuje, da postoji pojava. I te karakteristike mi prepoznajemo .Kada smo u tom meditativnom stamju mi nemamo ovo prepoznavanje

Pitanja iz grupe : Da li  tada ima sensation?

Za vreme meditacije nema osećaa, jer osećaj dolazi posle prijanjanja za nešto. Kad za nešto prijanjamo onda to daje informaciju čulima,  a čula daju imformciju osećajima.

Pitanje iz grupe ali za vreme meditacije imamo svesnost o disanju pitanje šta je ta svesnost gde spada…?

Odgovor iz grupe:  to je peta skanda…

Ovo se ne odnosi na sve editacine. Na primer kada meditiramo mi imao osećaje jer dišemo, brojimo dani takođe fokusiramo se na nešto. Mi ovde govorimo meditaciji koja je na strahovito visokom nivou,  ove meditacije koje mi radimo nisu na tom nivou.

Ovaj poslednji vid prepoznavanja je odnosno opažanje spokoja na vrhuncu egzistencije i to je meditacija koja je najviša meditacija, na  poslednjem nivou kojom može da se prevaziđe samsara.

Pitanje iz grupe da li je to lakhtong… odgovor-  da to je prvi stepen lakhtonga, meditacije uvida

Osim ove tri vrste koje smo sada objasnili sva ostala prepoznavanja se odnose na prepoznavanje značenja i prepoznavanje naziva i ove tri vrste su obuhvaćene u prepoznavanje bez karakteristika.

Dakle postoje i tzv. manja prepoznavanja, to su ta prepoznavanja koja prouzrokuju da nešto može da se opazi u ovom našem području želja, a takođe postoje i velike  percepcije koje prouzrokuju da nešto može da se opazi u području forme.

Pitanje iz grupe ovde bi možda mogli da kažemo šta je to područje forme?

U području u formi ne postoje ove želje kao što kod nas postoje..Postoje 

 tri područja u budističkoj kategorizaciji: područje želja: područje forme i područje bez forme. Ova dva druga područja su vezana za najviše područja u samsari, to su područja raznih bogova i polubogova i kada se neko rodi u području forme on nema tako jake želje kao što mi imamo ovde u našem području želja…

Dakle ono što je objasnio je kako se u toj budističkom kosmologije objašnjavam naš svet je tu ispod njega su područja pakla hladnog i toplog a iznad nas se nalaze područje forme i područje bez forme ali tu postoji puno još nivoa u okviru tih…i sad ovde se radi o tom nekom opažanju prepoznavanju koje se tamo dešava kako se tamo prepoznaje.

Dakle u tom području bez forme postoje tri kategorije, ova prva kategorija govori o prepoznavanju odnosno diskriminaciji koja se ne može izmeriti, zatim druga  je opažanje bezgraničnog prostora i treća bezgranične svesnosti.

U području  bez forme postoje tri nivoa prvi nivo je Bezgranični prostor drugi nivo je Bezgranična svesnost i treći nivo je Ništa apsolutno.  I tamo isto postoji razlikovanje znači pravi se razlika između karakteristika.

Sve ove vrste prepoznavanja su u stvari samo znak da se sve ovo još uvek dešava u samsari, sve ove vrste prepoznavanja su prepoznavanje uma,  ili funkcija uma koji je u samsari… I ova funkcija prepoznavanja nas u stvari drži u samsari…Ne moramo da znamo sve ove podele nego treba da znamo da nas ovo prepoznavanje, ta funkcija drži u samsari.

Post a Comment