Tekst 190526_0269.mp3

Pitanje iz grupe Da li se ovih pet odnosi na pet spiritualnih sposobnosti panja virya i tako dalje…

Odgovor:  oni nam pomažu da se orijentišemo prema pozitivnim delima, da se klonim uznemirenja i da razvijamo mudrost. Moguće je da je to…

Sada  na red dolazi 11 vrlih mentalnih stanja koje donose zasluge, koja su pozitivna.

Prvi mentalni faktor među pozitivnim je vera, devocija, poverenje.

Ovo mentalno stanje znači da mi imamo potpuno poverenje u nešto da u nešto potpuno verujemo. Recimo, ako imamo tu veru  u budu darmu i sangu, to znači da mi apsolutno verujemo da će nam oni pomoći da ostvarimo određeni cilj. Postoje tri različita načina da se u nešto veruje. Prvi načini da verujemo u  budimirović reči, njegova učenja, verujemo da je to istina imamo devociju prema njemu. 

Drugo je jasna devocija, devocija koja dolazi iz jasnoće. bistrine. Ona dolazi od toga što nam je apsolutno jasno šta su budini kvaliteti, znamo apsolutno koji su to budini kvaliteti i zbog toga osećamo imamo tu veru, poverenje. 

Pitanje je koji su to budini kvaliteti? Dva su osnovna kvaliteta,  veliko saosećanje – ni za jedan sekund ni za jedan momenat ne prestaje da razmišlja o dobrobiti drugih bića. Bilo koju aktivnost, bilo šta da radi, to je uvek za dobrobit osetnih bića. Zašto kažemo da je njegovo saosećanje veliko? Ako poredimo sa saosećanjem bodisatvi koje takođe imaju jako veliko saosećanje, ali kod njih bez obzira i pored toga što su ne jako visokim nivoima realizacije, kada izađu iz meditaciji kod njih postoji ta neka suptilna dualnost, još uvek postoji to nešto šro opažaju kao da postoji, ali kad bude to ne postoji. Buda je jedini koji ima tu vrstu saosećanja jer kod njega nema dualnosti uopšte.

Drugi njegov osnovni kvalitet je ta sveznajuća mudrost. On zna sve što je potrebno da bi se probudili iz patnje i zna sve metode koje su potrebne za prosvetljenje. Kad se kaže “sveznajuća mudrost” neko misli da je to neko znanje da zna sve o svemu, o pametnim telefonima, kako funkcioniše automobil i tako dalje. Ne misli se na na to već se odnosi na mudrost koja zna na koji način se može izaći iz patnje i koji su metode za prosvetljenje. I ovu vrstu mudrosti ima samo Buda i ovo su dva osnovna kvaliteta i ako jasno znamo koji su to kvaliteti onda imamo tu veru.

Kada jasno verujemo u to onda verujemo u budizam zato što je budizam došao od bude i ukoliko verujemo, prepoznajemo te kvalitete onda možemo i mi da idemo tim putem i da ih polako razvijamo u sebi da bismo jednog dana i mi mogli na isti način da budemo od dobrobiti za sva bića.

Nismo rekli koja je to treća vrsta vere

Treća vrsta veruje odnosno poverenja zasniva se na želji da postignemo to stanje u kojem je buda zbog toga što je to stanje radosti, mira i ispunjenosti i mi želimo da imamo isto to stanje i onda radimo sve što je potrebno da bismo došli do tog stanja i ako to tako radimo onda moramo da praktikujemo i onda znači da mi imamo tu vrstu vere koja dolazi od želje da postignemo isto stanje u kome je buda.

Post a Comment