Trehor Lama

Poštovani Trehor Lama Tulku rođen je 1963.g. u oblasti Kam, istočnog Tibeta. Sa 13 godina bio je prepoznat kao reinkarnacija poštovanog Agjal Rinpoče-a.

Završio je svoje budističke studije i tradicionalno trogodišnje meditaciono povlačenje u manastiru poštovanog Kalu Rinpoče-a u Dardželingu, Sonada. Podučavao je pod mentorstvom 16-tog Karmape u Rumtek manastiru u Indiji.

Godine 2004. 17. Karmapa i 14. Šamarpa postavili su ga na čelo Karmapinog budističkog instituta u Nici u Francuskoj kao zamenu za nedavno preminulog poštovanog lamu Tubtena. Sa sedištem u Francuskoj, Trehor Lama Tulku podučava Darmu u raznim centrima u Evropi, dirnuvši srca ljudi jednostavnim, ali dubokim načinom kojim prenosi veliku mudrost Bude.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.