4. sesija – Druga plemenita istina

4 plemenite istine, Rahula Valpola 2.poglavlje- Poreklo duke

 1. .Žedj Tanha uzrok nezadovoljstva. – proizvodi ponovno postojanje I ponovno postajanje (existence, becoming).
  Tri vrste žeđi – za 1.čulnim užicima, 2. postojanjem I postajanjem, 3. za nepostojanjem
 2. Nije prvobitni uzrok, on ne postoji, jer sve je međusobno zavisno, žeđ zavisi od osećaja, osećaj od kontakta itd – međuzavisno nastajanje ( imterdependents arisal)
 3. Žeđ (žudnja, želja) neposredan u. zrok, skoro opipljiva . U tekstovima I drugi nedostaci , kleše. VAŽNO- u svom centru žeđ ima pogrešnu ideju o postojanju sopstva, koja proizilazi iz neznanja.
 4. Vezanost, žudnja za čulnim zadovoljstvima, bogatstvom, moći, ali I idejama, uverenjima, I sl. Svi problemi, od ličnih do svetskih potiču od ove sebične žeđi.
 5. A da bismo razumel kako žudnja dovodi do ponovnog postojanja I ponovnog postajanja moramo razumeti filozofski aspekt prve I druge plemenite istine I poznavati teoriju karme I ponovnog rođenja.
 6. Za postojanje i kontinuitet bića potrebna 4 uslova:
  a. Obična materijalna hrana
  b. Kontakt čula sa spoljnim svetom
  c. Svesnost
  d. Mentalna volja, htenje
 7. Mentalna volja(volition) ,je volja za životom, postojanjem, ponovnim postojanjem, komtinuitetom, da se postaje više I više. Isto što mentalni faktor Cetana/ tib. Sempa/ – namera, volja.( ova volja nas tera da budemo aktivni/ mentalna delatnost/ ali za naše Ja, uvek je u središte šta je potrebno tom Ja, na taj način se održava kontinuitet u samsari, to je karma. )
  Buda: Ako se razume “ mentalna volja” razumeju se I tri vrste žeđi . Svi ovi termini žeđ, volja, namera označavaju isto- želju da se bude, postoji, ponovo postoji, postaje, da se raste sve više, akumulira sve više, postaje sve više. Glavni uzrok duke, nalazi se u skandi mentalnih aspekata.
  VAŽNO – uzrok, klica nastajanje duke je u samoj duki, uzrok nastajanja pet skandi je u samim skandama, kao što je I uzrok nestanka pet skandi u njima samima. Sve što u sebi ima klicu svog nastanka, ima u sebi klicu svog nestanka.
 8. Karma označava voljno delovanje, voljnu aktivnost, ne svo delanje.
 9. Volja, namera, karma, može biti dobra ili loša u relativnom smislu. Ali ima jedno dejstvo – kontinuitet u dobrom ili lošem pravcu, kontinuitet samsaričkog kruga. Arhati koji ne prijanjaju za ideju sopstva ne akumuliraju karmu, nisu vezani za postajanje I za njih nema ponovnog rođenja.
 10. Karma nije moralna kategorija, nagrada I kazna. Budizam ne poznaje neko nadređeno biće, boga, koji odlučuje šta je dobro a šta loše I koje u skladu sa tim nagrađuje I kažnjava. Karma je prirodni zakon uzroka I posledice, akcije I reakcije. Pozitivne akrivnosti rađaju pozitivne efekte, negativne aktivnosti rađaju negativne efekte koji se manifestuju I usledećem životu.
 11. Šta je smrt prema budizmu. BIće je skup fizičkih I mentalnih snaga I energija. Kod smrti nastupa potpuna nefunkcionalnost tela, ali ostale snage I energije nastavljaju, jer je volja, namera, žeđ za egistencijom, za kontinuitetom, za postajanjem još I još, je najjača snaga u svemirul koja pokreće sve živote I egzistencije, koja pokreće ceo svet. Ova snaga se manifestuje posle smrti tela u drugoj formi , u ponovnom rađanju.
 12. Šta se ponovo rada ako ne postoji trajno sopstvo. Ako pogledamo šta je život vidimo da su to 5 agregata kojisu skup fizičkih I mentalnih energija I snaga koje se stalno menjaju , iz momenta u momenat. Još u ovom životu te energije I snage stalno nastaju, propadaju i nestaju, stalno umiru, ali nastavljaju. Kao I u životu, tako I posle smrti tela, te snage nastavljaju u novi oblik, novo rođenje, iako iza njih nema nekog trajnog, nezavisnog sopstva.
 13. Postoji kontinuitet serije, kretanje, ali nema nikakve trajne substance koja se prenosi. Kao plamen koji gori u noći , niti je to isti plamen, niti je drugi. Poslednji momenat misli u ovom životu uslovljava prvi momenta misli u sledećem, [ šta ovo znač?] kao što I u ovom životu prethodna misao uslovljava sledeću.

Post a Comment