-Instrukcije za budističku meditaciju- Skype kurs sa Lamom Džugne 7. i 8. decembra 2019. godine

KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

U toku kursa dobićemo uputstva i objašnjenja za praktikovanje dve osnovne meditacije koje se primenjuju kao redovna praksa u Bodhi Path centrima. Ovo je prilika da postavite sva pitanja koja imate u vezi sa vašom meditacionom praksom i razjasnite dileme koje u tom pogledu imate.

 U subotu 7. decembra govorićemo o meditaciji mirovanja koja se zove – šine – na tibetanskom jeziku ili – šamata – na sanskritu. Pre svega razmotrićemo šta je definicija meditacije i šta je to što tražimo kada praktikujemo. Da bismo mogli da primenimo metod potrebno je takođe da razumemo zašto nam je možda ova  praksa potrebna  da poboljšamo svoj život i stanje uma. Takođe govorićemo koji su to  uslovi koje je potrebno imati kako bismo napredovali  u našoj meditacionoj praksi. Teoretski deo biće propraćen  zajedničkom meditacijom.

U nedelju, 8. decembra, zajedno ćemo proći kroz specijalnu praksu Guru joga 14. Šamarpe, koju je sastavio sam Mipam Čokji Lodro, 14. Šamarpa. Ovo je kratka, ali vemo duboka  i dragocena praksa koja obuhvata važne aspekte Vadžrajane , i kao takva omogućava pregled više metoda prakse, kao i povezivanje sa našom dubinskom prirodom koja je prepuna kvaliteta. Na kraju ćemo i zajedno praktikovati.  Za prisustvovanje ovom delu kursa potrebno je da imate osnovna predznanja o budstičkoj praksi, odnosno da imate budističko Utočište.

Učitelj

Džugne Bader upoznala je 1994.godine, u svojoj 24 godini života, Šamara Rinpoče-a, Džigme Rinpoče-a i Gendun Rinpoče-a i inspirisana učenjima ovih učitelja tibetanske meditacije, preselila se u Francusku u centar za meditaciono povlačenje Kađu linije, Kundrul Ling, u Overnj-u (Auvergne).

Od 1998. do 2004. godine ona je tu završila dva tradicionalna trogodišnja meditaciona povlačenja. Nakon toga je ostala u Kundrul Ling-u sve do 2007. da bi produbila svoje studije budističke filozofije i meditacione prakse.

Od 2008. godine, Džugne je angažovana kao prevodilac za Džigme Rinpoče-a, u zemljama nemačkog govornog područja, i takođe kao Darma učitelj u Dagpo Kundrul Lingu, zvaničnom glavnom centru Kađu linije u Francuskoj. U isto vreme ona intenzivno podučava u raznim budističkim centrima u Francuskoj, Španiji i Nemačkoj.  Lama Džungne tečno govori nemački, engleski, francuski i španski jezik i dobar je poznavalac tibetanskog jezika.

Lama Džugne pleni svojim velikom znanjem i praktičnim iskustvom budističkog puta, svojom jednostavnošću, vedrinom i neposrednošću.  

Program

Subota, 7. decembar – okupljanje u 9:30

10:00 -11:30 –prva sesija

11:30 – 12:00 – pauza

12:30 – 14:00 – druga sesija

14:00 – 15:00 – pauza za ručak

15:00 – 16:30 – treća sesija

Nedelja, 8. decembar  okupljanje u 9:30

10:00 -11:30 –prva sesija

11:30 – 12:00 – pauza

12:30 – 14:00 – druga sesija

14:00 – 15:00 – pauza za ručak

15:00 – 16:30 – treća sesija

Prevod sa engleskog na srpski je obezbeđen

Lokacija

Kurs će se održati u prostorijama Beogradskog Bodhi Path centra u Budmanijevoj 17, na Zvezdari. To je ulica paralelna sa Bulevarom Kralja Aleksandra, iznad fabrike Kluz. U ulicu se ulazi iz ulice Mite Ružića.  Iz grada idu tramvaji 5, 6, 7, 14, silazak na pretposlednjoj stanici. Autobus 79 (od bazena 25. Maj) – 2. Stanica posle Cvetkove pijace. Od Železničke stanice ide autobus 46. 

Budmanijeva

Troškovi i plaćanje

Prisustvovanje kursu je bazirano na dobrovoljnim prilozima. 

Prijavite se što pre. Prijavu, kao i molbu za dodatne informacije možete poslati na adresu:  info@bodhipath.rs  ili pozvati 064 1674187. 


Budina učenja sačuvana su u neprekinutoj liniji transmisije, čiji je deo Karma Kađu – jedna od četiri škole tibetanskog budizma.

Bodhi Path centre je osnovao Šamar Rinpoče, koji je zajedno sa Gjalva Karmapom bio nosilac Karma Kađu linije. Pod duhovnim vođstvom Karmape i Šamarpe, Bodhi Path učitelji pružaju meditaciona i filozofska uputstva svima koji su zainteresovani za izučavanje i praktikovanje budizma.

Kurikulum učenja i praksi

Bodhi Path pruža kurikulum učenja i meditativnih praksi koji je sačinio Šamar Rinpoče, a koji je ukorenjen u autentičnim budističkim učenjima, i prilagođen potrebama i uslovima života savremenih praktičara.

Ovaj kurikulum se izučava u svim Bodhi Path centrima i može mu se pristupiti na osnovu uputstava kvalifikovanog učitelja. 

Šamar Rinpoče (1952 – 2014)  Mipam Čokji Lodro je rođen 1952. godine na Tibetu. Kada je imao četiri godine XVI Gjalva Karmapa, nosilac Kadju linije tibetanskog budizma ga je prepoznao kao XIV Šamarpu. Linija Šamarpi ili Lama sa Crvenom kapom. nastala je u XIII veku i predstavlja drugu najstariju neprekinutu liniju inkarnacija i transmisije kađu učenja i nosilaca kađu linije. Šamar Rinpoče ostao je sa XVI Gjalva Karmapom sve do njegove smrti 1981. godine i od  njega priimio celokupan korpus kađu učenja. Od 1980. godine podučavao je u različitim budističkim centrima širom Azije i na Zapadu. 1996. godine, počeo je da osniva Bodhi Path budističke centre, odnosno mrežu centara utemeljenih na ne-sektaškom pristupu budizmu. Kurikulum Bodhi Path centara zasnovan je na učenjima o uvežbavanju uma (lođong) koja potiču od indijskog budističkog učitelja Atiše iz XI veka. Atišini metodi su posebno praktični i delotvornii za uvežbavanje uma i produbljivanje mudrosti u našem savremenom dobu, a povrh toga se mogu prenositi i primenjivati izvan monaških okvira. 

Comments are closed.