Lama Taši

Lama Taši Andreas, rođen 1955.g., studirao je i praktikovao počev od 1982. godine, put probuđenja u Karma Kađu liniji . Nakon što je njegovo obrazovanje kao učitelja završeno, učestvovao je u budističkoj komuni sela Bordo u severnoj Italiji, nakon čega je živeo u Dagpo Kundrul Ling-u Francuskoj kao monah. Lama Taši završio je dva trogodišnja meditaciona povlačenja i vodio je brigu u fizičkom stanju njegovog učitelja Gendun Rinpoče-a koji ga je proizveo u Lamu 1994.g.

Lama Taši, kojeg je Šamar Rinpoče imenovao kao Bodhi Path učitelja 2011, živi u Bodhi Path centru Rostok zajedno sa svojom partnerkom i tu podučava kao i u drugim budističkim centrima.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.