Samantabadra Molitva

Kralj Aspiracionih molitvi
Plemenitog, Vrsnog delovanja


Klanjam se pred Plemenitom Mladošću, Gospodarom Manđušrijem.

U svim svetovima u svih deset pravaca
obitavaju Tatagate prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Pred svakim od tih lavova među ljudima,
klanjam se radosno svojim telom, govorom i umom.

Snagom želja Vrsnog postupanja
svaki prizvani Buda se manifestuje.
Telima brojnim poput atoma u univerzumu,
duboko se klanjam Pobednicima.

Povrh jedne čestice, toliko je Buda koliko čestica,
okruženih Bodisatvama, svojim duhovnim naslednicima.
Tako je Darmadatu, kompletna sfera postojanja,
ispunjena svim Budama koje sam zamislio.

Koristeći svaki od tonova mnoštva melodija
veličam ih pohvalama beskrajnim poput okeana.
Upućujući hvalospev Onima koji su dostigli Blaženstvo,
ja odajem počast vašim kvalitetima, o Pobednici.

Raskošno cveće, predivne vence,
dragocene suncobrane, sjajne činele i fine meleme,
blistave lampe i najmirisniji tamjan:
darujem vama, o Pobednici.

Ovako uzvišen odabir, savršeno predstavljen,
elegantnu odeću, parfeme najlepših mirisa
i mirisne praškove visoke poput planine,
darujem vama,o Pobednici.

Ove nepregledne i uzvišene ponude
izražavaju moje poverenje u sve Bude.
Snagom vere u Vrsno postupanje,
klanjam se i darujem ih Pobednicima.

Sva štetna dela koja sam počinio
svojim telom, govorom i umom,
posledice su strasti, mržnje i neznanja:
sva ta štetna dela priznajem u celosti.

Radujem se svakoj zasluzi
Buda i Bodisatvi svih deset pravaca,
zaslugama Pratjekabuda, onih koji se uvežbavaju na putu,
zaslugama Arhata koji su prevazišli uvežbavanje
i zaslugama svakog pojedinačnog bića.

O Svetlosti koje osvetljavate svetove u svih deset pravaca,
postepenim savladavanjem nivoa probuđenja
postali ste Bude, oslobođene od vezivanja.
Zaštitnici, molim vas pokrenite točak Darme.

Sa dlanovima spojenim u molitvi, usrdno molim one među vama
koji imaju nameru da manifestuju stanje iznad patnje:
za dobrobit i sreću svih bića,
ostanite onoliko eona koliko ima atoma u univerzumu.

Savršenom prosvetljenju posvećujem sve zasluge, pa i najmanje,
koje sam sakupio prostracijama, ponudama, priznanjem,
radovanjem, molbom i molitvom.

Neka Bude prošlosti i oni koji sada obitavaju u svetovima
u deset pravaca, budu počastvovani ponudama.
Neka oni koji će doći, brzo ostvare svoje aspiracije,
i dosegnu Budinstvo, kroz nivoe probuđenja.

Gde god da postoje svetovi u deset pravaca,
neka u najvećem broju, postanu savršeno čisti.
Neka se ti univerzumi ispune Pobednicima koji su došli pred
Drvo prosvetljenja, okruženi Bodisatvama, svojim duhovnim naslednicima.

Neka sva bezbrojna bića
svih deset pravaca uvek budu srećna i zdrava.
Neka sva bića pronađu pravi smisao u Darmi,
i neka im se u skladu sa time nade ostvare.

Neka primenjujem mnoge oblike Prosvetljenog postupanja,
i svaki put kada doživljavam novi život, neka se sećam prethodnih.
Neka tokom svih ponovnih smrti, prelazaka i ponovnih rođenja
uvek prigrlim duhovan život i odricanje.

Sledeći primer Pobednika,
neka u potpunosti postignem Vrsno postupanje,
i neka moje moralno ponašanje bude besprekorno i čisto.
Neka u svim situacijama postupam bez greške.

Neka prenosim Budadarmu na svim jezicima koje poznaju osetna bića, jezicima bogova, naga, džinova, trolova,
i svim jezicima koje govori ljudski rod.

Nežan i mudar, neka sebe podredim transcedentnim kvalitetima Paramita,
ne gubeći nikada iz vida probuđeni um.
Neka sve koprene nastale kao posledica štetnih dela budu u potpunosti pročišćene, bez izuzetka.

Neka se oslobodim negativne karme,
uznemiravajućih osećanja i aktivnosti Mara.
Gde god postoje svetovi i bića, neka budem kao lotos, uz koji voda ne prijanja, i kao sunce i mesec, nesputani na nebu.

Neka u svim područjima u svim pravcima,
umirim sve patnje nesrećnih područja.
Neka učinim da sva bića ostvare sreću,
i neka budem od pomoći svakome.

Neka usavršim praksu Prosvetljenog postupanja
u skladu sa različitim načinima kojima bića žive.
Neka u potpunosti služim za primer Vrsnog postupanja,
i nastavim tako tokom svih narednih eona.

Neka uvek budem okružen prijateljima
čiji su praksa i postupci slični mojima.
U pogledu naših tela, govora i umova,
neka naša dela i molitve budu jedinstveni.

Neka se uvek susrećem sa prijateljima
koji služe kao primer Vrsnog postupanja
i kojima je stalo do moje dobrobiti.
Neka nikada ne izneverim ove učitelje.

Neka uvek neposredno prepoznam Pobednike:
Zaštitnike i njihovu pratnju Bodisatvi.
Kroz sve naredne eone, neka se nikada na umorim odajući im počast izuzetno brojnim ponudama.

Neka podržavam iskonsku Darmu Buda,
I učinim da se u potpunosti manifestuje Prosvetljeno postupanje.
Neka se savršeno uvežbam u Prosvetljenom postupanju,
svesrdno nastavljajući tokom eona koji dolaze.

Tokom svih mojih postojanja, pa neka su u samsari,
neka prikupim neiscrpive zasluge i mudrost.
Neka one postanu beskrajno blago kvaliteta:
metoda, vrhunskog znanja, samadija i oslobođenja.

Povrh jedne čestice, ima onoliko područja koliko atoma;
u svakom čistom području boravi nezamislivo mnogo
Buda među Bodisatvama svojim duhovnim naslednicima.
Neka ih vidim i ponašam se u skladu sa njihovim prosvetljenim delovanjem.

Isto tako, u apsolutno svim pravcima,
u prostoru veličine vrha jedne vlasi,
postoje okeani Buda prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,
okeani čistih područja i okeani eona.
Neka u potpunosti učestvujem u tom prosvetljenom delovanju.

Zvuk jednog trena Budinog govora,
sa okeanom njegovih kvaliteta, sadrži čist niz harmoničnih
izraza svih Pobednika;
to je sama melodija razumevanja svakog bića.
Neka uvek učestvujem u govoru Buda.

Svi Pobednici prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,
u potpunosti pokrenite točak Darme na mnogo različitih načina.
Neka snagom uma takođe učestvujem u bezgraničnom
izrazu njihovog melodičnog govora.

1 Izraz “okeani” tradicionalno znači nezamislivo velike količine.

Neka u jednom trenu, učestvujem
u svim narednim eonima koji će biti doživljeni.
Neka u deliću sekunde, učestvujem
u svim eonima tri vremena.

Neka u jednom trenu, ugledam
sve lavove među ljudima, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.
Neka neprekidno učestvujem u njihovom polju iskustva,
snagom duhovnog oslobođenja koje je poput iluzije.

Skupine galaksija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,
Nalaze se povrh jedne čestice.
Tako neka i ja učestvujem, u svim pravcima, bez izuzetka,
u čistim područjima Pobednika.

O, Svetlosti sveta, koje ćete tek doći
i postepeno postati u potpunosti prosvetljene,
pokrenite Točak Darme i pokažite
stanje izvan patnje, apsolutni mir.
Neka budem u prisustvu svih ovih Zaštitnika.

Usled moći čudesne brzine,
usled moći mnogostrukih pristupa jana,
usled moći prakse bogate svim kvalitetima,
usled moći sveprisutne ljubavi,
moći savršeno vrle dobrote,
moći bezgranične, bezvremene mudrosti,
moći znanja, načina, i duboke meditacije,
neka istinski postignem moći probuđenja.

Neka u celosti pročistim moći karme,
u potpunosti porazim moći uznemirenja,
u celosti onemogućim moći Mara
i do savršenstva dovedem moć Vrsnog postupanja.

Neka u potpunosti pročistim okeane područja,
u potpunosti oslobodim okeane bića,
jasno sagledam okeane Darme,
u celosti povežem okeane mudrosti,
strpljivo pojasnim okeane postupanja,
savršeno ispunim okeane aspiracija,
odajem poštu okeanima Buda svojim ponudama
i neumorno praktikujem tokom okeana eona.

Pošto ostvarim Probuđenje i dostignem Budinstvo
pomoću prakse Vrsnog postupanja,
neka ispunim sve posebne želje Vrsnog postupanja
koje su izrazili Pobednici prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Najstariji sin Pobednika
znan je kao Samantabadra, U-Svemu-Savršen.
Da bih dostigao njegovu vrhunsku veštinu,
ja savršeno posvećujem sve vrste zasluga.

Neka budem poput Samantabadre,
njegovog potpuno čistog tela, govora i uma,
njegovog potpuno čistog postupanja,
savršeno čistih područja,
i nadmoćne veštine posvećivanja zasluga.

Da bih u potpunosti dostigao savršenu dobrotu,
ja ću praktikovati molitvu aspiracija Manđušrija.
Neumorno nastavljajući tokom narednih eona,
ostvariću sve njegove aktivnosti, do poslednje.

Neka moje aktivnosti nemaju ograničenja,
i moji kvaliteti takođe budu bez granica.
Neka i dalje učestvujem u nemerljivim aktivnostima,
i neka spoznam sve njihove manifestacije.

Postoji bezbrojno mnoštvo bića,
bezgranično kao beskrajno nebo.
Kakva god da su njihova karma i uznemirenja,
neka moje molitve i dobre želje obuhvate sve njih.

Možemo ukrasiti područja svih deset pravaca
dragocenim dragim kamenjem i podariti ih Pobednicima;
možemo ponuditi najfinija zadovoljstva bogova i ljudi
tokom eona brojnih poput atoma u univerzumu.

I pored toga, iznad svega zaista su izuzetne zasluge
onih među nama koji su saslušali ovog Kralja posvećenja,
a koji su istinski odlučni da dostignu vrhunsko prosvetljenje,
i da razviju iskonsku veru, pa makar samo za tren.

Oni koji praktikuju ovu Molitvu Vrsnog postupanja,
izbeći će ponovno rođenje u nižim područjima,
prekinuće sve veze sa štetnim okruženjem,
i odmah će ugledati Amitabu, Beskrajnu Svetlost.

Osećaće se savršeno ugodno i vodiće srećne živote,
i u ovom životu takođe, vladaće sreća i komfor.
Bez odlaganja, postaće slični u svakom pogledu Samantabadri,
U-Svemu-Savršenom.

Ako ovu Molitvu Vrsnog Postupanja izgovaraju
oni koji su iz neznanja,
počinili pet najnegativnijih dela sa direktnom posledicom,
sve to će biti brzo i temeljno pročišćeno.

Praktičari će imati mudrost, lepotu,
izvrsna obeležja, plemenitu porodicu, i blistavu pojavu.
Mnoge Mare i jeretici će biti nemoćni protiv njih,
i biće uvaženi u sva tri sveta.

Dospeće brzo pred veliko Bodi-Drvo,
i ostaće tu za dobrobit osetnih bića.
Kao već probuđene Bude pokrenuće točak Darme,
prevlađujući nad Marama i njihovim legijama.

Samo Bude razumeju potpuno karmičko sazrevanje
za one koji ovu Molitvu Vrsnog delovanja nose u svom srcu,
podrobno je čitajući ili izgovarajući.
Nema sumnje: ishod je vrhunsko probuđenje!

Neka se uvežbavam sledeći primer Manđušrija,
njegovog vaskolikog znanja i velike hrabrosti,
i primer Samantabadre, čiji su kvaliteti potpuno jednaki;
Kao oni, ja savršeno posvećujem sve vrste zasluga.

Radi prakse Vrsnog postupanja,
u potpunosti posvećujem sve svoje korene dobrote,
pomoću ovih posveta koje kao vrhunske slave
Pobednici prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Kada dođe vreme da umrem,
i svi moji velovi, konačno pročišćeni, iščeznu,
neka bez zapreka ugledam Amitabu, Beskrajnu svetlost
i sa sigurnošću produžim u Područje radosti.

Kada jednom budem tamo, neka se ove i sve druge molitve,
bez ijednog izuzetka, manifestuju.
Neka ih sve u potpunosti ispunim,
pomažući bićima sve dok univerzum postoji.

Neka se ponovo rodim u lotosu vrhunske lepote
usred savršene, radosne mandale Buda.
Neka tu, dobijem svoje proročansko otkrovenje,
neposredno od Amitabe, Pobednika.

Kada proročanstvo bude u potpunosti ostvareno,
neka služim bićima svih deset pravaca
na mnogo načina, snagom uma
mnogo stotina miliona emanacija.

Pomoću i najmanjih zasluga koje su sakupljene
praktikujući ovu Molitvu vrsnog delovanja,
neka aspiracije osetnih bića koje donose zasluge,
budu ostvarene istog trena.

Neka usled bezgraničnih istinskih zasluga,
zadobijenih potpunom posvetom Vrsnog postupanja,
sva bića uronjena u veliku reku patnje,
dosegnu vrhunsku oblast Bude Amitabe.

Neka ove nenadmašive aspiracione molitve,
donesu ono što je vrhunsko i uzvišeno,
i neka donesu dobrobit svim nebrojenim bićima.
Neka se ovaj tekst, kojeg krasi Samantabadra, ostvari
i neka se ceo prostor nesrećnih područja isprazni.

Ovim se završava Kralj Aspiracionih molitvi Plemenitog, Vrsnog delovanja.Ovaj tekst su finalizirali Indijski Učitelji Dzinamitra i Surendrabodhi i veliki urednik i prevodilac Lotsawa Bendé Yéshé Dé, koji su između ostalih, preveli i proverili ovaj tekst.Napomena prevodioca: Što se tiče zadnje strofe čini se da su je dodali originalni prevodioci i ne može se pronaći u originalu na Sanskritu. Postoje dve prihvaćene verzije. U mnogim tekstovima -Drakpa Gjeljcen-ovim komentarima , na primer – treća linija čita se kako je gore napisano.
Prevod ispod je pronađen u Tarantinim komntarima prakse i nekim drugim tekstovima:

küntou zangpo gyenpé zhing
droub té (tib.)

u kom slučaju zadnje linije se prevode kao:

Neka čista područja ukrašena Samantabadrom budu dostignuta,
i neka se ceo prostor nesrećnih područja isprazni.

Takođe, u pogledu 18-te strofe , gde naše želje treba da razviju bezgranične komunikacione sposobnosti, ,kada Kunzig Šamar Rinpoče opisuje vrste bića pod nazivom „jakše i kimbande“ na Sanskritu, oni su vrlo slični čovekolikim bićima u svetskoj mitologiji pod nazivima „džinovi, ….i trolovi“. „Nage“ su podzemna ili podvodna bića označena kao čovek-zmija forma.

Prevela uz mentorstvo i pomoć Kunzig Šamar Rinpoče-a Pamela Gejl Vajt. Ažuriran prevod 14. avgusta 2009. Transliteracija – PGV.

Moje iskrena izvinjenja za sve greške. Neka kroz zračeći blagoslov Učitelja, Svetlost Mudrosti rasprši tminu konfuzije Prevodioca u svim budućim aktivnostima.

Prevedeno na srpski – Bodhi path Beograd, 12. januara 2013.Comments are closed.