Sedam tačaka uvežbavanja uma Atiše(Drugi deo), Šamar Rinpoče

KATEGORIJA UČENJA: MAHAJANA

III. Transformisanje svih nepovoljnih okolnosti u put Bude

Da bismo transformisali nepovoljne okolnosti, moramo prvo biti svesni karme, zakona uzroka i posledice. Nepovoljne uslove ili prepreke koristimo kao objekt meditacije (relativna bodičita) na isti način na koji smo to učinili sa mislima u umu (apsolutna bodičita). Na taj način sve negativne okolnosti možemo transformisati u nešto pozitivno.

Generišite relativnu bodičitu kada naiđete na poteškoće. Pre svega, prepoznajte da teškoće nisu prouzrokovane krivicom drugih, već da ih je stvorio vaš sopstveni ego. Ako ne prijanjate za ego, tada teškoće neće imati nikakav negativan uticaj na vas. Kada se suočite sa fizičkim problemima kao što su bolesti ili kada neko pokušava da vas povredi, prepoznajte da ih je stvorila vaša sopstvena karma. Ako ih pustite da sazru u ovom životu, nećete morati da ih doživljavate kasnije, kada bi oni imali veće karmičke efekte. Ova transformacija se oslanja na čvrst temelj bodičite i olakšaće iscrpljivanje svake negativne karme kroz strpljenje sa sitnim smetnjama u ovom životu. Na primer, neposredno pre prosvetljenja, Arhat često pati od glavobolje ili stomačnih bolova. Zaista, moć njegove meditacije potpuno je transformisala negativne efekte njegove bivše karme u manje nevolje i time je dovela do kraja. Ako vežbate davanje i uzimanje svakog puta kada naiđete na poteškoće, misleći da preuzimate patnje drugih i puštate ih da se rastvaraju u vaše sopstveno iskustvo, one će se zaista pročistiti ako ih podrži čista motivacija. Upravo ova čista motivacija može stvoriti energiju koja je veća čak od energije Arhata.

Transformacija zasnovana na apsolutnoj bodičiti znači iskoristiti spoznaju koju ste stekli iz prakse i primeniti je na svoje poteškoće. Suočite se sa svakom poteškoćom pokušavajući da prepoznate da njena suština nije povezana sa mislima koje generiše. Pokušajte da shvatite da je suština patnje potpuno nezavisna od osećaja patnje.

Postoji još jedna metoda specifična za transformisanje svih nepovoljnih okolnosti u put Bude. Sastoji se od četiri faze:

  • Svaki put kada se suočite sa poteškoćama shvatite da ih proizvodi negativna karma koju ste stvorili ranije, a to će uzrokovati da akumulirate više pozitivne karme.
  • Osjećaj patnje čini da prepoznate potrebu za pročišćavanjem svoje negativne karme, u suprotnom će u budućnosti biti još lošijih efekata.
  • Ljudski život je dragoceniji od bilo kojeg drugog oblika života. Stoga, ako i dalje imate teškoća čak i u ovom dobrom životu, to znači da ćete imati još više problema ako vam se negativni postupci sada ne pročiste. Morate da radite prakse pročišćenja poput Dorđe Sempa.
  • Molite se gorljivo svim Budama da dobijete njihov blagoslov da biste mogli dovesti do sazrevanja svu negativnu karmu svih živih bića, sve teškoće sa kojima će se suočiti. Svakog dana u svojoj praksi molite se ovako: „Neka sva patnja živih bića pređe na mene.“ Ne ustručavajte se da preuzmete na sebe patnju drugih. Priviknite se na tu želju.

IV. Sažeta praksa uvežbavanja uma u ​​pet tačaka

  • Veoma čvrsto obećajte da se posvećujete bodičiti sve dok ne ostvarite prosvetljenje.
  • Angažujte se u bodičiti u svim prilikama.
  • Pošto je najveća prepreka bodičiti prijanjanje za ego, čim ga ugledate, prepoznajte ga i borite se sa njim dok ne bude uništen.
  • Molite se da uspete u razvoju bodičite. Mislite i mislite, stalno iz početka, o patnji drugih kako biste razvili saosećanje tako da se ono automatski pojavi.
  • Neutrališite uticaj ega i razvijte bodičitu.

V. Mera uvežbanosti uma

U svakodnevnim aktivnostima budite svesni nedostataka prijanjanja za ego i potrebe za praktikovanjem saosećanja prema svim živim bićima. Kada meditirate, ispitajte način na koji se pojavljuju obrasci emocionalnih misli u vašem umu. Pogledajte njihovu suštinu i pustite ih da se rastope u praznini svoje suštinske realnosti. Koristite ova dva metoda naizmenično; oni su kao vešta sredstva i mudrost. Sami ćete znati koliki je nivo vaše uvežbanosti. Ispitujući to, reći ćete: „da, malo ponosa“. Jedan pokazatelj kako vam ide je kada vam neko kaže nešto neprijatno a vi se ne naljutite. Ako ste pohvaljeni, ne osećate se ponosno. Ovo su znaci dobrog uvežbavanja. Nastavite dok to ne bude baš tako.

Koje su prednosti dobrog uvežbavanja? Svaki put kada se emocije pojave, savladaćete ih i zato nećete pasti dublje u ciklično postojanje. Bićete slobodni. Nećete više biti žrtva nesavršenosti samsare ili negativnih emocija. Prepreke ne mogu da blokiraju vaš napredak ka prosvetljenju. Kada se zmija sklupča, ona se može odmotati. Na isti način, čim se pojavi neka emocija, moći ćete da se spontano oslobodite od nje. Tada je um zaista srećan, jer ni disfunkcionalnost uznemirujućih emocija, ni patnje koje one prouzrokuju više nikada nisu štetni. Kad je um prirodno netaknut i srećan, to je znak uspeha uvežbavanja uma. Um je neprekidno miran, smiren i srećan. To nije stanje koje je nastalo od nečega, već prirodna i spontana sreća koja ne poznaje nikakvu patnju. Takva je prava mera uspešnog uvežbavanja uma.

VI. Angažman uvežbavanja uma

Angažovati se znači ulagati napor u svakodnevnom životu sve dok vaš karakter nije u potpunosti prožet pravim stavovima. Uopšteno, to znači promeniti vaše aspiracije. U trenutku kada želite da učinite nešto u osnovi negativno, opomenite sebe: „Moram da se poboljšam.“ Kada se ta transformacija dogodi, možete se baviti patnjom drugih. Jednom kada se um čvrsto transformiše, više nema potrebe za njegovim dokazivanjem. Ono što činite telom i vaš govor moraju biti od dobrobiti za druge, malo po malo. Ne ističete svoj doprinos, nije vam stalo da ga pokažete, niti želite da vas drugi prepoznaju. Evo nekoliko primera angažmana na uvežbavanju uma.

„Ne kritikujte tuđe greške, a niste svesni svojih.“

„Ispitajte svoj sopstveni um i iskoristite najjaču emociju kao materijal za uvežbavanje uma.“

„Ne praktikujte uvežbavanje uma da biste postali poznati bodisatva, ili poznati siddha, ili Buda … ova motivacija je nečista; nećete postati čisti bodisatva. „

„Kada ste ranjeni, nemojte biti ozlojeđeni.“

„Ne koristite zlonamerno sredstva da biste iskoristili druge. Na primer, ako grupa ima neke stvari, nemojte koristiti razna sredstva i načine da ih preusmerite u svoje vlasništvo. „

Poštovanje ovih smernica nije isto što i poštovanje zakona. Moglo bi se reći da činiti suprotno navedenim smernicama znači ići suprotno od prakse uvežbavanja uma – tako se praksa kvari. Suština svake od smernica je da pomogne razvoju uvežbavanja uma tako da niko ne prekrši samo uvežbavanje. Lako je da to sami shvatite. Na primer, kaže se, ne vežbajte um za sopstveni razvoj ili da biste stekli poštovanje drugih. Ako sledite smernice, zar ne biste pronašli pravi smisao vežbanja uma? Da, naravno. To proizlazi iz angažmana izbegavanja.

VII. Zaveti treninga uma

Morate razmišljati o važnosti pružanja dobrobiti drugima i razviti motivaciju koja će spontano rasti. Sva živa bića u svim univerzumima stvorila su sama sve probleme koje sada imaju. Oni su rezultat njihovih egoističnih fiksacija i njihovih negativnih emocija. Razvijte saosećanje za sva ta bića. Budite svesni da su sva čulna zadovoljstva i materijalne udobnosti iluzorni i da su po prirodi isti kao i snovi. Oni su potpuno bez smisla i prolazni. Shvatite da je vezati se čak i za mali deo toga suludo. Započnite svesnošću o idejama ili negativnim emocijama koje se pojavljuju u vašem umu čim nastanu. Na kraju ćete ih se moći odreći; onda ćete napokon moći da ih neutrališete ako se ponovo pojave.

ZAKLJUČAK

Uživajte u neophodnom uvežbavanju kako biste postali virtuozni. Budite srećni da vežbate vrla dela. Budite srećni zbog potrebe stvaranja uslova koji pogoduju ostvarenju vrlih dela. Sada znate kako koristiti ovo dragoceno ljudsko postojanje, pa ne mislite da život nema smisla.

Ukratko, suština uvežbavanja uma je da se raduje svaki put kada se postigne ili ispuni nešto korisno za drugo biće i da oseća tugu kada neko odustane od onoga što je za njega korisno.

Ovo je skraćena verzija objašnjenja prakse uvežbavanja uma. Postoje složeniji komentari, ali ovo je suština. Da li ćete imati rezultat ili ne, ne zavisi od detaljnijeg objašnjenja, već od prakse koju radite.

Comments are closed.