Taje Dorđe, Nj.S. 17-ti Gjalva Karmapa

Od detinjstva na Tibetu do putovanja celim svetom kao svetski budistički predvodnik. Od tradicionalnih tekstova do društvenih medija. Životna priča Taje Dorđea, 17-og Gjalva Karmape, obuhvata Istok i Zapad, baš kao što njegova aktivnost povezuje tradicionalne vrednosti i savremene teme.
Karmapa je rođen 6. maja 1983. u centralnom Tibetu. Njegovi roditelji su veliki Njingma lama Mipam Rinpoče i Dečen Vangmo. Čim je progovorio, rekao je roditeljima da je on Karmapa.
Karmape su poglavari Karma Kađu linije tibetanskog budizma.
U martu 1994. godine, u skladu sa 900-godišnjom tradicijom, Taje Dorđe je ustoličen kao 17. Karmapa. Ustoličio ga je Njegova Svetost, 14. Kunzig Šamar Rinpoče, drugi najstariji lama Karma Kađu linije. Četrnaestog Šamarpu, Mipam Čokji Lodro-a, prepoznao je 16. Karmapa i Njegova Svetost Dalaj Lama 1957. god, i zvanično ga ustoličio 1963. god. Kunzig Šamar Rinpoče napustio je ovaj život 11. juna 2014. godine.


Istorija Karmapa


Prvi Karmapa, Dusum Kenpo, rođen je 1110. godine. Prvi Dalaj Lama, Gendun Drub, rođen je 1391. godine. Karmapa predvodi najduži neprekinuti lanac reinkarniranih poglavara među sve četiri škole tibetanskog budizma.
Karmapa je izbegao sa Tibeta 1994. godine. Godine 2003. je završeno njegovo formalno obrazovanje, kada je dobio naziv Vidjadhare, Nosioca Znanja Sutri i Tantri.
Trinlej Taje Dorđe znači Bezgranična Nepromenljiva Aktivnost Bude. Karmapino sedište je u Delhiju, Indiji.


Karmapine aktivnosti danas


Danas, Karmapa intenzivno putuje, sastaje se sa učenicima, mladim ljudima, svetskim liderima, i vodećim svetlim figurama u oblastima duhovnosti, mira, rešavanja konflikata i obrazovanja. On ima duhovnu odgovornost za preko 900 manastira i meditacionih centara u celom svetu.
Karmapine aktivnosti uključuju: osnaživanje mladih ljudi; sastajanje sa međunarodnim liderima u poljima duhovnosti, mira, rešavanja konflikata, i obrazovanja; i pravljenje video sadržaja i članaka u cilju promovisanja mira i napretka u svetu.
Karmapa definiše obrazovanje kao “znanje koje nudi saosećanje i mudrost”. Negovanje naših urođenih vrednosti saosećanja i mudrosti – naše unutrašnje bogatstvo – omogućava nam da imamo iskustvo mira.
Više od pola svetske populacije je mlade od 30 godina starosti. Za Karmapu, od ključnog značaja je, dakle, da se sa mladim ljudima uspostavi angažovan odnos radi mira u svetu. Karmapa kaže “krucijalno je da budu podržane nematerijalne vrednosti, koje treba da nam pomognu da kultivišemo harmoničnai blagotvorna ljudska bića.”

Zvanični vebsajt: www.karmapa.org

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.