Tekst 190525_0260.mp3

…ponesemo sa sobom od svega toga što sada imamo. I onda se i dalje bojimo i dalje osećamo taj strah, ali onda možemo da razmislimo, a koji su metode za taj strah pomoću kojih možemo da ga prevaziđemo i onda se javljaju ideje na koji način da radimo sa tim strahom…

U abidarmi samuchaji pominje se da postoje pet vrsta formi koje su mentalni objekti koje smo juče pominjali.

Prva vrsta ovih metalnih objekata su veoma male forme umanjene forme koje se sastoje od najmanjih čestica koje iako su fizičke mogu biti poznate samo mentalno, koji su toliko mali da ih mi ne možemo videti…

Juče smo takođe govorili o aktu prostracija da sam taj akt prostracije je jedna prostorna forma ili jasna forma koja nije nešto što može da se prepreči drugim stvarima, ne predstavlja prepreku, nije nešto što je prepreka… 

Treća vrsta su forme koje se ne mogu opaziti, kao ,na primer, kada uzmemo zavet to je neka vrsta obećanja i zavet jeste neka vrsta forme mentalne forme, ali ne možemo da je opazimo… 

Četvrta vrsta su zamišljene forme kao što je na primer mentalno slika ili neka slika u snu na primer A mi možemo na primer nekad  da vidimo neki konopac koji je bele i crne boje, uplašimo se ponekad jer mislimo da je to zmija. Ta zmija ne postoji. Znači naše oči vide konopac, ali naš um zamišlja zmiju znači to su te slike koje su zamišljene.

Poslednja forma su forme koje su neka vrsta veštine, postignuća, koje se pojavljuju kroz moć nekog ovladavanje meditacijom, kao što je na primer sve je plavo,na primer dobar meditant  rnjegovu iako tu postoji jako puno stvari, on sve ro vidi kao plavetnilo nebo, u stvari ono ne postoji, ali um to tako vidi. Ta forma nije uzrokovana sa ona 4 osnovna elementa koja smo pomenuli na početku, nego je rezultat meditativnog uma..Te forme koji su meditativne su rezultat nekog postignuća u meditaciji to je misao koja se pojavljuje isključivo zahvaljujući moći uma I one se ne sastoje od skupa čestica. Njihova supstanca prema tome ne sastoji se od elemenata ali se kaže da je to ipak supstanca u smislu fizičke forme smislu znači u stvari u nekoj vrsti poređenja sa fizičkom formom od koje se razlikuje. Razlikuju se od forme koje zasnovana na 4 osnovna elementa, zemlja voda vatra vetar 

Pitanje: a kakva je razlika između sna i ovog postignuća?

Odgovor: San je konfuzija, deo naše konfuzije, al ovo nije konfuzija, ovo je  proizvod meditacije.

I prema Abidarma koši jedanaesta.forma je ona koja se ne može opaziti. dakle postoje nevidljive forme odnosno neopažljive forme i postoje tri razloga zašto se one uopšte podvode pod formu zašto su one forma, jer pitanje kako nešto što je neopažljivo može biti fizička forma…

Post a Comment