Tekst 190526_0273.mp3

…po tome šta je vera a šta je verovanje i znači prosto  one tri vrste njih nema to je odsustvo vere.

Trinaesti faktor je  lenjost. Ova vrsta lenjosti podrazumeva da smo zaglavljeni u svetovnim stvarima, mi možemo da budemo čak i veoma aktivni u životu da se bavimo sa 1.000 stvari, da izgleda kao da smo strašno vredni ali se uopšte ne bavimo praksom. To je znači lenjost koja je vezana za praksu. Postoji. iše vrsta lenjosti. 

Jedna vrsta je lenjost koja proističe iz prijanjanja za loše stvari, na primer ako gledamo mnogo filmova, provodimo tako vreme to je ta vrsta lenjosti. Druga vrsta  je odlaganje, recimo lenjost koja se sastoji u tome da kažemo sutra ću da meditiram danas sam nešto umoran, nije mi danas dan, dakle odlaganje, stalno odlaganje.

Četrnaest carelessness, hidlesness,  znači nehajnost, radimo stvari i nije nas briga da li će to doprineti našoj negativnoj karmi, to nije bezobzirnost to je baš nehajnost. 

i na taj način mi stalno pravimo sve više i više negativnih dela, sve manje i manje pozitivnih.

Petnaest forgetfulness zaboravnost koja prosto nadjačava  mindfulness, suprotno od mindfulness-a, Bukvalan prevod sa tibetanskog bio bi “mora se zaboraviti”. Znači učili smo o budinim kvalitetima, ali smo dozvolili da to zaboravimo, ne obraćamo na to pažnju. Taj faktor je povezan sa stalnim prisustvom neznanja, zato što kada nema mindfulness-a onda imamo neznanje i kroz tu zaboravnost se  neznanje u stvari održava znači stalno je tu. 

Post a Comment