-Četiri osnove svesne pažnje- Ačarja Tenzing Vangpo u Beogradu od 7. do 9. marta 2020. godinePraksa svesne pažnje (mindfulness) ima duboke korene u budističkoj tradiciji. Pre više od 2600 godina Buda je zadužio svoje starije učenike, monahe, da prenesu ova učenja na druge i da svoje učenike uvežbaju u Četiri osnove svesne pažnje. “Zbog čega?” pitali su ga.
“Dođite prijatelji,” odgovorio je Buda. “ Boravite kontemplirajući telo u telu, predani, jasno shvatajući, jedinstveni, sa koncentracijom uma usmerenog na jednu tačku, da bi znali telo kakvo zaista jeste Boravite kontemplirajući osećaje u osećajima… da bi znali osećaje kakvi zaista jesu. Boravite kontemplirajući um u umu…da bi znali um kakav zaista jeste. Boravite kontemplirajući fenomene u fenomenima…da bi znali kakvi zaista jesu.”


Praksa kontempliranja ( ili kako bismo mi rekli – meditiranje na … ) Četiri osnove – telo, osećaje, um i fenomene – preporučena je za ljude na svim nivoima duhovnog puta. Kako je Buda objasnio ovo se odnosi na sve praktičare koji su nedavno postali zainteresovani za budistički put, monahe i monahinje, čak i arhate, napredne meditante koji su se već oslobodili od patnje.

Prevod iz teksta “ Četiri osnove svesne pažnje” objavljenog u časopisu Lion’s Roar, autora Bhante Henepola Gunaratana


Učitelj

Tenzing Vangpo je rođen 1990. godine u Indiji u budističkoj porodici. Od svoje 7 godine živeo je u manastiru gde je stekao temeljno znanje o praksama i učenjima tibetanskog budizma. U svojoj 12 godini nastavlja školovanje na Divakar budističkoj akademiji gde je osam godina izučavao indo-tibetansku budističku filozofiju i literaturu kao i engleski i hindi. Od kako je diplomirao kao Ačarja, visoko obrazovani poznavalac i praktičar budističkih studija, i sam je postao predavač na Divakar akademiji i drži predavanja u Indiji i Evropi.

Raspored

Subota, 7. mart okupljanje je u 9:30h

10,00-11,30 – prva sesija predavanja

11,30 – 12,00 – pauza

12,00 – 13,30 – druga sesija predavanja

13,30 – 15,30– pauza za ručak

15,30 – 17,00 – treća sesija predavanja

17,00 – 18,00 – privatni razgovori

Nedelja 8. mart, okupljanje je u 9 :30

11,30 – 12,00 – pauza

12,00 – 13,30 – druga sesija predavanja

13,30 – 15,30– pauza za ručak

15,30 – 17,00 – treća sesija predavanja

Ponedeljak 9. mart– okupljanje je u 18:30

19,00 –21,00 –predavanje


Lokacija

Budmanijeva 17, na Zvezdari. To je ulica paralelna sa Bulevarom Kralja Aleksandra, iznad fabrike Kluz. U ulicu se ulazi iz ulice Mite Ružića. Iz grada idu tramvaji 5, 6, 7, 14, silazak na pretposlednjoj stanici. Autobus 79 (od bazena 25. Maj) – 2. Stanica posle Cvetkove pijace. Od Železničke stanice ide autobus 46.


Troškovi i plaćanje

Za one koje pohađaju ceo kurs cena je 4.500 dinara ukupno. Pojedinačna predavanja, ako niste u mogućnosti da ispratite ceo kurs: u petak 700 dinara, u subotu i nedelju po 2000 dinara.
Za đake i studente predavanja su besplatna


Važno : Svi koji nisu u mogućnosti da plate iznos u celosti neka se jave jer je moguće plaćanje u ratama. Plaćanje je nephodno kako bi se pokrili troškovi putovanja i smeštaja učitelja Nedostatak novca nije razlog za neprisustvovanje predavanjima. Javite se da se dogovorimo.

Donacija
Vrednost budističkih učenja je nemerljiva.
Naši učitelji ulažu nesebičan trud i napor da bi nam preneli ova dragocena učenja i pomogli nam na putu duhovnog buđenja. U skladu sa našim mogućnostima zahvaljujemo im se donacijom, izrazom naše velikodušnosti, prvom od šest paramita koje su temelj prosvetljenog uma.


Napomene
Zbog ograničenog broja mesta obavezno najavite svoj dolazak. Centar ima zafu meditacione jastuke, ne morate nositi svoje, ali ukoliko vam je potrebna stolica – blagovremeno nas obavestite jer je broj mesta ograničen.
Prijavite se što pre. Prijavu, kao i molbu za dodatne informacije možete poslati na adresu: info@bodhipath.rs ili pozvati 064 1674187.


Budina učenja sačuvana su u neprekinutoj liniji transmisije, čiji je deo Karma Kađu – jedna od četiri škole tibetanskog budizma.
Bodhi Path centre je osnovao Šamar Rinpoče, koji je zajedno sa Gjalva Karmapom bio nosilac Karma Kađu linije. Pod duhovnim vođstvom Karmape i Šamarpe, Bodhi Path učitelji pružaju meditaciona i filozofska uputstva svima koji su zainteresovani za izučavanje i praktikovanje budizma.
Kurikulum učenja i praksi
Bodhi Path pruža kurikulum učenja i meditativnih praksi koji je sačinio Šamar Rinpoče, a koji je ukorenjen u autentičnim budističkim učenjima, i prilagođen potrebama i uslovima života savremenih praktičara.
Ovaj kurikulum se izučava u svim Bodhi Path centrima i može mu se pristupiti na osnovu uputstava kvalifikovanog učitelja.


Šamar Rinpoče (1952 – 2014)
Mipam Čokji Lodro je rođen 1952. godine na Tibetu. Kada je imao četiri godine XVI Gjalva Karmapa, nosilac Kadju linije tibetanskog budizma ga je prepoznao kao XIV Šamarpu. Linija Šamarpi ili Lama sa Crvenom kapom. nastala je u XIII veku i predstavlja drugu najstariju neprekinutu liniju inkarnacija i transmisije kađu učenja i nosilaca kađu linije. Šamar Rinpoče ostao je sa XVI Gjalva Karmapom sve do njegove smrti 1981. godine i od njega priimio celokupan korpus kađu učenja. Od 1980. godine podučavao je u različitim budističkim centrima širom Azije i na Zapadu. 1996. godine, počeo je da osniva Bodhi Path budističke centre, odnosno mrežu centara utemeljenih na ne-sektaškom pristupu budizmu. Kurikulum Bodhi Path centara zasnovan je na učenjima o uvežbavanju uma (lođong) koja potiču od indijskog budističkog učitelja Atiše iz XI veka. Atišini metodi su posebno praktični i delotvornii za uvežbavanje uma i produbljivanje mudrosti u našem savremenom dobu, a povrh toga se mogu prenositi i primenjivati izvan monaških okvira.
www.bodhipath.org www.bodhipath.rs

Comments are closed.