Tekst 190526_0277.mp3

Pitanja iz grupe je da li je svest realizovanih učitelja koji su umrli i ponovo se rode,,  da li je ista to ista svestkao kod običnih ljudi ili učitelj već ima i druge kvalitet koje je tokom života stekao? Da mislim da da

Da li je svest realizovanih učitelja ima neke posebne kvalitete?

Odgovor: Da, možemo da kažemo da imaju neke kvalitete dodatne znači pametniji su, brže uče, lakše shvataju.

Dakle to nije slučaj samo sa  realizovanin učiteljima i praktičarima, već i mi ukoliko praktikujemo u ovom životu i proučavamo i primenjujemo sve to,  takođe u budizmu se uvek kad praktikujemo razmišlja ne ovom životu već se uvek razmišlja o sledećem životu, kako će ono što sada radimo imati efekte u sledećem životu. 

Znači ako razmišljamo o tim efektima za ovaj život onda jačamo to prijanjanje za sebe, za naš ego i to prijanjanje za sebe za svoje sopstvo je najjača, najveća prepreka za praksu.

I ako smo jako dobri praktičari mi onda zaista nećemo uopšte razmišljati o sebi i o dobrobiti  za sebe. 

Na ovaj način svi fenomeni koji su uslovljenie stvari, obuhvaćeni su sa pet agregata. Oni su osnova iz koje potiču novi sistemi, kao što je vreme i slično tome. 5 agregata se prema tome nazivaju osnovom za sva promišljanja i za vreme i oni su i baza za odricanje i  baza za odricanje i baza i baza za uzroke, oni se takođe nazivaju svet, osnova verovanja i postojanja.

Postoji taj jedan zaključak na kraju kako pet agregata funkcionišu. Agregat forme je kao neka posuda, a agregat osećaja je kao neke povrće koje je  u toj posudi u tom loncu, agregat prepoznavanja, je kao začini u tom jelu koji daje ukus jelu, a mentalni faktori su kao sam proces kuvanja znači proces da se to jelo napravi, a oni koji konzumiraju to jelo to je agregat svesti .i Ako na ovaj način pokušavamo da zamislimo ovo to nam onda može biti lakše  da onda razumemo kako sve funkcioniše.

Na kraju posvećivanje zasluga. 

Nešto je zaboravio da kaže rekao je da jako srećan ovde, da je neko kritikovao ovde kakvo je stanje, ali da u suštini on smatra da je ovde jeste onako baš kako treba da bude, nije ni mnogo loše ni mnogo dobro, nego baš kako treba da bude. Obično kada se poredimo se sa nekim jako dobrim situacijama i onda se osećamo loše, ali je bolje ako se već poredimo sa nekim da se poredimo sa zemljama kao što je Nepal,ili  neke afričke zemlje jer tamo je stanje tako da je veliko siromaštvo i onda tako možemo smatrati da je ovde sasvim sasvim Ok.

Comments are closed.