Course : “Five Aggregates”- Belgrade, 23 -26. May 2019.(completed)


CATEGORY: ABIDHARMA

Belgrade Bodhi Path hosted Lama Sarkar Dorje who has been teaching about nature and functioning of our Ego, what is this what we call “Me”, and what is it, with this “Me”identifies….. This is one of the basic Buddha teachings about Five Scandhas or Aggregates, with whom starts serial of teachings within Bodhi Path Curiculum, established by late XIV Shamar Rinpoche. This serial will take place continuously in following period in Belgrade Bodhi Path Center.

Učitelj

Lama Sarkar Dorđe je rođen 1988 godine u Kamu, u istočnom Tibetu. Sa Tibeta je izbegao 2003. godine kada je otišao u Himahal Pradeš gde je išao u školu i gde je učio gramatiku tibetanskog jezika, kao i engleski jezik. Od 2006. do 2015. godine izučavao je budizam u Zongcar institutu u Himahal Pradešu i Divakar akademiji u Kalimpongu. Posle toga otišao je u Katmandu, u Nepalu gde je boravio do 2018 . godine kako bi produbio svoje znanje na Međunarodnoj budističkoj akademiji za monahe, gde je pohađao i časove Darme na engleskom i kineskom jeziku.
U ovom periodu je upoznao Kenpa Gjalcen Sangpoa, upravnika Instituta Šarminub koji je osnovao XIV Šamar Rimpoče. Pošto je završio svoje studije, 2019. je otišao je u Šarminub da tamo pomogne Kenpou. Još uvek nema titulu Ačarje, ali u skladu sa savetom Džigme Rinpočea, prihvatio je da dođe u Evropu i podeli svoje znanje Darme u različitim Bodhi Path centrima.

Predavanja

Lama Sarkar Dorđe će u Beogradu podučavati o pet agregata, odnosno skandi, na osnovu knjige Kapija ka znanju (Gateway to Knowledge), velikog realizovanog tibetanskog učitelja Mipam Rinpočea. Ovo je jedno od najznačajnijih Budinih učenja za razumevanje budističkog gledišta o funkcionisanju našeg uma kojim je detaljno objašnjen fenomen ega, odnosno Sopstva i svega sa čime se naše Ja identifikuje.
Ovim predavanje počinje primena Kurikulima Bodhi Patha, onako kako ga je ustanovio XIV Šamar Rinpoče, kroz program redovne i kontinuirane obuke u Beogradskom Bodhi path centru i koji će se istovremeno održavati u više Bodhi Path centara u Evropi. Na ovaj način dragocena Budina učenja
biće dostupna na sistematizovan način, a dubinsko razumevanje i integracija znanja obezbediće se praktičnim proučavanjem primljenih učenja u studijskim grupama koje će biti organizovane u Beogradskom Bodhi Path centru između dva predavanja, uz upotrebu audio i pisanog materijala.
Pored učenja o pet skandi ovaj ciklus predavanja obuhvatiće u svom nastavku ostale teme iz dela Kapija ka znanju, kao što su:

  • Mentalno seme – kako čula (naša percepcija sveta i interakcija sa njim) i različiti načini na koje funkcioniše svesnost, vode ka neprestanim životima u ciklusu ponovnog rađanja;
  • Dvanaest veza međuzavisnosti – kako neznanje o prirodi svih fenomena neumitno izaziva lanac događaja koji održava samsaričko postojanje;
  • Karma i objašnjenje šest uzroka i četiri uslova;
  • Detaljno objašnjenje četiri plemenite istine;
  • Dvadeset i dve sposobnosti – fenomenološke sposobnosti koje određuju naše iskustvo života;
  • Vreme i njegovo funkcionisanje;
  • Relativno i apsolutno gledište;
  • kao i druge teme kojima će se u potpunosti zaokružiti ciklus posvećen budističkom gledištu.

Vremenski raspored predavanja još uvek nije utvrđen, ali bi trebalo da se dešava jednom ili dva puta godišnje u intervalima od šest meseci, pri čemu je period između dva predavanja, kako je već rečeno, posvećen zajedničkom proučavanju dobijenih učenja.

Comments are closed.