Lama Pamela

Kao Darma učitelj, Lama Pamela je podučavala u Evropi i u Americi, i jedan je od pismenih/usmenih prevodilaca Bodhi Path-a i Dagpo mandale. Blisko je sarađivala sa mnogim učiteljima uključujući 14. Šamarpu, u prevođenju tekstova praksi i komentara sa tibetanskog. Ona takođe piše i jedan je od urednika Tricikla (Tricycle), budističkog magazina.

Pamela je završila obuku za među-verskog sveštenika u Filadelfiji i Centralnoj Virdžiniji i radila je u bolnicama i ustanovama za palijativnu negu. Ona sada živi u Centralnoj Virdžiniji gde podučava, piše i gde radi u ustanovi za palijativnu negu.

Pamela vodi jednom mesečno studijske sesije iz njenog doma u SAD, i periodično posećuje Bodhi Path centar u Beogradu.

Comments are closed.