BEOGRADSKI BODHI PATH je deo mreže Bodhi Path centara i grupa, koje je osnovao i njima rukovodio XIV Šamar Rinpoče (1952-2014) jedan od nosilaca Kađu linije tibetanskog budizma. Bodhi Path je osnovan sa ne-sektaškim pristupom, što znači da je otvoren za sve one koji se interesuju za budizam i budističku meditaciju, bez obzira na religioznu pripadnost i duhovno opredeljenje.
Osnovna budistička praksa koja se praktikuje u Bodhi Pathu je Lođong – Uvežbavanje uma. Lođong je metoda koju je Šamar Rinpoče prepoznao kao najadekvatniju za današnjeg savremenog čoveka, jer pruža mogućnost za sveobuhvatan rad sa umom u uslovima užurbane svakodnevnice. U Beogradskom Bodhi Path-u svi zainteresovani, bez obzira da li su budisti ili ne, mogu dobiti kvalitetne instrukcije u pogledu budističke meditacije pod nazivom “šine” (boravljenje u mirovanju) i drugih budističkih praksi i učenja.
U proseku tri puta godišnje posećuju nas Bodhi Path lame i Darma učitelji koji drže višednevne kurseve na pojedine teme u skladu sa kurikulumom Bodhi Path-a. NOVO!!!

Serija besplatnih onlajn studija o knjizi ‘Draguljski ornament oslobođenja’ od Gampope, sa instruktorima Bodhi Path-a.

Pored prakse meditacije, učenje i kontemplacija su neophodni za razvoj na budističkom putu.
Instruktori Bodhi Path nude
novi, dugoročni onlajn studijski program koji pruža dobru početnu osnovu
za razumevanje budističkog puta.
Osnova proučavanja za ovo je „Draguljski ornament oslobođenja“ od Gampope, tekst koji predstavlja ceo put ka probuđenju.
Ovaj složeni tekst biće predstavljen u pristupačnoj formi sa naknadnom mogućnošću za razmišljanje i razmenu.
Program će se održavati svakog drugog utorka u mesecu od 19.30 do 20.30 časova.
Ovo su prvi datumi:
Utorak, 14. februar 1. poglavlje, 1. deo, Dr. Maria Camara, Bodhi Path Valencia.
Utorak, 14. mart 1. poglavlje, 2. deo, Pavel Stika, Bodhi Path Prag.
Utorak, april, 11. 2. poglavlje, 1. deo, Jakub Racko, Bodhi Path Prag.
Utorak, 9. maj 2. poglavlje, 2. deo, Gudrun Muller, Bodhi Path Amsterdam
Utorak, 13. jun 3. poglavlje, 1. deo, Irena Stetinova, Bodhi Path Prag.
Još datuma dolazi. Serija studija je otvorena za sve koji se prijave. Link za Zoom će biti poslat neposredno pre svakog datuma.
Registrujte se ovde:

https://forms.gle/unUB8d3fm8qKxYWM9
Instruktori Bodhi Path-a, od
kojih su neki takođe odgovorni za centar Bodhi Path, učestvuju u obuci
instruktora oko 10 godina, koju su preporučili i Šamar Rinpoče i Džigme
Rinpoče. Ovo uključuje proučavanje različitih tema iz nastavnog plana i
programa Bodhi Path-a koji je sastavio Šamar Rinpoče, kao što je gornji
tekst Gampope, učenja o Lodžongu Šamara Rinpočea i teme iz „Kapija
znanja“ Miphama Rinpočea. Ove teme su predavali Trinlej Rinpoče, Ačarja
Tenzing Vangpo i Lama Jungne.
Uz dozvolu Džigmea Rinpočea, oni ovde prenose ono što su sami naučili.

 


(završeno)

 

-Četiri osnove svesne pažnje- Ačarja Tenzing Vangpo u Beogradu od 7. do 9. marta 2020. godine

Praksa svesne pažnje (mindfulness) ima duboke korene u budističkoj tradiciji. Pre više od 2600 godina Buda je zadužio svoje starije učenike, monahe, da prenesu ova učenja na druge i da svoje učenike uvežbaju u Četiri osnove svesne pažnje. “Zbog čega?” pitali su ga.
“Dođite prijatelji,” odgovorio je Buda. “ Boravite kontemplirajući telo u telu, predani, jasno shvatajući, jedinstveni, sa koncentracijom uma usmerenog na jednu tačku, da bi znali telo kakvo zaista jeste Boravite kontemplirajući osećaje u osećajima… da bi znali osećaje kakvi zaista jesu. Boravite kontemplirajući um u umu…da bi znali um kakav zaista jeste. Boravite kontemplirajući fenomene u fenomenima…da bi znali kakvi zaista jesu.”

više o kursu


MEDITACIONO POVLAČENJE sa Valentinom (Završeno)


(završeno)

 

Meditaciono povlačenje
sa Darma učiteljem Valentinom Gjurmeom, u Beogradu, 22. i 23. februara 2020. godine

 

Svrha meditacionih povlačenja je da se u pogodnom okruženju iskusi dubinsko blagotvorno dejstvo meditacije na naš um, a samim tim i na celokupno naše funkcionisanje,kao i da se stabiliše praksa. Da bismo mogli da umirimo um neophodno je da se makar na kratko izolujemo od bezbrojnih činilaca koji ne dozvoljavaju da imamo unutrašnji mir, jasnu percepciju i stabilnost. Celodnevna praksa koja je jedino moguća u uslovima povlačenja, omogućava nam da prepoznamo i dođemo u kontakt sa urođenim kvalitetima u našem umu – mirom, jasnoćom i osećajem dobrobiti.

više o kursu


PRETHODNI KURSEVI


Skype kurs sa Lamom Džugne 7. i 8. decembra 2019. godine – Instrukcije za budističku meditaciju -(završeno)

U toku kursa dobićemo uputstva i objašnjenja za praktikovanje dve osnovne meditacije koje se primenjuju kao redovna praksa u Bodhi Path centrima. Ovo je prilika da postavite sva pitanja koja imate u vezi sa vašom meditacionom praksom i razjasnite dileme koje u tom pogledu imate.

Više na linku


“ Prvobitni uzrok – Buda priroda “ Kenpo Gjalcen Zangpo, 17-23. oktobar (završeno)

Prvobitni uzrok ili seme Probuđenja je Buda priroda. Bez ovog uzroka, bez obzira koliko napora je uloženo ne može biti napretka. Kao što seme ne može da nikne ili raste ukoliko ne dođe u dodir sa neophodnim uzrocima i uslovima, na sličan način, iako su osetna bića prožeta u potpunosti Buda prirodom, postizanje Prosvetljenja zavisi od toga da li će pojedinac primeniti neophodne uzroke. 

Prvobitni uzrok ili seme Probuđenja je Buda priroda. Bez ovog uzroka, bez obzira koliko napora je uloženo ne može biti napretka. Kao što seme ne može da nikne ili raste ukoliko ne dođe u dodir sa neophodnim uzrocima i uslovima, na sličan način, iako su osetna bića prožeta u potpunosti Buda prirodom, postizanje Prosvetljenja zavisi od toga da li će pojedinac primeniti neophodne uzroke. 

Više na linku


Kurs: „Pet skandi “ (završeno).

U Beogradu, od 23 -26. maja 2019. učitelj Sarkar Dorđe podučavao je o prirodi i funkcionisanju našeg ega, šta je to što nazivamo “Ja” i sa čime se naše “Ja” identifikuje.

Ovo je jedno od osnovnih Budinih učenja koje govori o tzv. pet skandi ili agregata, a njime počinje ciklus predavanja u okviru Bodhi Path kurikuluma koji je ustanovio XIV Šamar Rinpoče koji će se kontinuirano održavati u Beogradskom Bodhi Path centru. Više na linku

Comments are closed.