Lama Vali

Lama Vali praktikovala je u meditacionom povlačenju 16 godina, od kojih 15 pod mentorstvom učitelja Gendun Rinpoče-a. Godine 1986. Rinpoče ju je imenovao Lamom, i od tada ona podučava Darmu.

Gendun Rinpoče inaugurisao je centar za meditaciono povlačenje za nezaređene praktičare, 1996.g u Dordonji, Francuska i Lama Vali učestvuje u njegovom duhovnom usmeravanju. Ona vodi učenike u njihovom razvoju tokom kraćih ili dužih perioda meditacionog povlačenja, kao i tokom tradicionalnog trogodišnjeg meditacionog povlačenja.

Lama Vali putuje i podučava redovno u evropskim centrima Karma Kađu linije, koji rade pod vođstvom Taje Dorđe-a, Nj.S. 17. Gjalva Karmape.

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.