Učitelji


Taje Dorđe, Nj.S. 17.Gjalva Karmapa

Od detinjstva na Tibetu do putovanja celim svetom kao svetski budistički lider. Od tradicionalnih tekstova do društvenih medija. Životna priča 17-tog Gjalva Karmape, Thaye Dorje-a, obuhvata Istok i Zapad, baš kao što njegova aktivnost povezuje tradicionalne vrednosti i savremene teme. Karmapa je rođen 6. maja 1983. u centralnom Tibetu. Njegovi roditelji su bili veliki Njingma lama Mipam Rinpoče i Dečen Vangmo. Čim je progovorio, rekao je roditeljima da je on Karmapa. Karmape su poglavari linije Karma Kađu tibetanskog budizma. U martu 1994. godine, u skladu sa 900-godišnjom tradicijom, Taje Dorđe je ustoličen kao 17. Karmapa. Ustoličio ga je Nj.S. 14. Kunzig Šamar Rinpoče, drugi najstariji lama Karma Kađu linije. Četrnaestog Šamarpu, Mipam Čokji Lodro-a prepoznao je 16. Karmapa i Nj.S. Dalaj lama 1957.g, a zvanično je ustoličen 1963.g. Kunzig Šamar Rinpoče napustio je ovaj život 11. juna 2014.g. Više na linkuŠamar Rinpoče

Šamar Rinpoče Mipam Čoki Lodro (1952-⎼2014) je bio Četrnaesti Šamarpa ili Lama Crvene Kape Tibeta.

Smatra se da su Karmapa, duhovni poglavar Karma Kađu škole tibetanskog budizma, i Šamarpa dve različite manifestacije jednog te istog probuđenog bića, na tibetanskom zvanih “Karmapa Sha Mar Nag” što znači Karmape Crne i Crvene kape. Stoga, odgovornost vođenja druge po starosti škole tibetanskog budizma jednako leži u rukama Šamarpe.

Od kada je umro Šesnaesti Karmapa 1981. godine, Šamar Rinpoče je bio poglavar i prvi nosilac linije Karma Kađu budističkog reda.


Obrazovanje

U petoj godini života, Šamara Rinpoče-a, i njegovog brata lamu Džigme Rinpoče-a, njihova majka je poslala kod Šesnaestog Karmape, u Curpu manastir, u centralnom Tibetu. Rinpoče je proveo narednih dvadeset četiri godine svog života primajući sve incijacije Karma Kađu linije direktno od Šesnaestog Karmape, održavajući time neprekinuti tok dragocenih učenja od jednog nosioca linije do drugog.

Putovanje širom sveta

Rinpoče je nastavio da podučava i daje inicijacije u Karma Kađu centrima širom sveta, paralelno posvećujući vreme i trud razvitku pogodnog sistema obrazovanja za monahe u Indiji i Nepalu. Rinpoče je shvatio značaj ovih institucija za budućnost ne samo Karma Kađu škole, već budizma uopšte.

Više na linkuBodhi Path učiteljiGostujući učitelji

Izvor – https://bodhipath.eu

Comments are closed.